Formidlingsnetværk Nationalpark Thy

Formidlingsnetværket er et samarbejde mellem ca 15 aktører i, som har interesse i at formidle naturen, kulturhistorien, friluftslivet eller erhvervet i nationalparken.

Formålet med Formidlingsnetværk Nationalpark Thy er:

  • at synliggøre nationalparkens natur, kulturhistorie samt muligheder for friluftsliv og erhverv.
  • at koordinere formidlingen af nationalparkens natur, kulturhistorie, friluftsliv og erhverv.
  • at højne kvaliteten i formidlingen af nationalparkens natur, kulturhistorie, friluftsliv og erhverv - herunder især styrke tilbuddene til udenlandske gæster.
  • at udvikle nye oplevelser og tilbud til nationalparkens målgrupper.
  • at styrke de besøgendes forståelse af naturen og kulturen og føre til en øget respekt for og hensyntagen til naturen og kulturværdierne.

Hent projektbeskrivelse for Formidlingsnetværk Nationalpark Thy

Nyhedsbrev 1 marts 2014

Nyhedsbrev 2 juni 2014

Nyhedsbrev 3 august 2014

Nyhedsbrev 4 april 2015

Nyhedsbrev 5 august 2016