Shelterplads som trædesten ved Lodbjerg Fyr

Som del af Nationalpark Thys store anlægs- og formidlingsprojekt ’Trædesten til Naturen’ blev eksisterende lejrplads ved Lodbjerg Fyr tilføjet to nye shelters plus et 30-personers gruppeshelter. Den forbedrede lejrplads trækker besøgende fra det kulturhistoriske fyrtårn til naturen omkring det og inspirerer til øget brug af friluftsfaciliteter.

Samtidig har den massiv publikumssucces, som Lodbjerg Fyr og det omgivelser er blevet, givet værdifuld indsigt i driften af shelterplads.

DET VILLE VI

 • Opgradering af lejplads ved Lodbjerg Fyr, så der fremadrettet er to 8-mands shelters på den ene halvdel af lejrpladsen og en 30-personers gruppeshelter på den anden del
 • Integrering af lejrpladsens friluftsaktiviteter - shelter, bålplads - som del af oplevelsen ved Lodbjerg Fyr
 • Projektet er en del af Trædesten til Naturen og realiserer mål indenfor Nationalparkplanens indsatområde 6: Tilgængelige naturoplevelser året rundt og indsatsområde 12: Nationalparken i skolen og skolen i nationalparken.

DET HAR VI GJORT

 • Udarbejdet plan for lejrplads og nye shelters i samarbejde med Naturstyrelsen Thy
 • Inddraget Lodbjerg Fyrs frivillige i etablering af shelters og formidling af lejrplads
 • Integreret lejrplads som trædesten til friluftskativiter og naturoplevelser i formidlingen af Lodbjerg Fyr
 • Indgået partnerskabsaftale med Naturstyrelsen om drift af lejrplads

DET HAR VI OPNÅET

 • Den mest benyttede lejrplads i Nationalpark Thy med faciliteter, der muliggør besøg året rundt
 • Bedre udnyttelse af området rundt om Lodbjerg Fyr
 • Synergi mellem kultur- og naturoplevelsen. Besøgende på Lodbjerg Fyr får incitament til at blive i naturen og benytte friluftsfaciliteterne.
 • Betydelig udvidelse af shelterpladsens målgruppe
 • Værdifuld indsigt i drift af en meget benyttet lejrplads

 

6 tips når du opretter shelterplads

Tænk drift ind i din shelterplads, før du bygger. Her får du gode råd om

 • at afstemme forventninger
 • at være forberedt på succes
 • at finansiere drift
 • vedligehold af faciliteter
 • synlighed
 • dialog med brugerne

 

Tænk langt frem, når I etablerer shelter

 • Hvem ejer jorden? Og kan den blive inddraget til andre formål om får år?
 • Hvem må benytte shelter? Skal der være offentlig adgang, selv om jorden er privat fx?
 • Hvordan sikrer I de nødvendige faciliteter - vand, brænde, toilet?
 • Hvem tilser shelters og hvor ofte?
 • Hvem finansierer driften? 
 • Hav styr på adgangsforholdene. Er det svært at komme til, benyttes det af færre. Er det for nemt at komme til, risikerer I, at besøgende tager uhensigstmæssig meget udstyr med.

Let arbejdet ved at have styr på

 • Ansøgninger: Ligger shelter på offentlig (tilgængelig) grund skal der muligvis indhentes tilladelser til opførsel, drift og parkering fra kommune, Naturstyrelsen, fredningsmyndigheder m.fl. Ligesom der evt. skal udarbejdes en naturkonsekvensanalyse
 • Økonomi: Herunder løbende økonomi til rengøring, reperationer, brænde, vand, (muld)toilet
 • Vedligehold: Det er let at finde hjælp til at bygge shelters. Langt sværere at få frivillige til at stå for kontinuerlig opsyn og vedligehold
 • Kommunikation: Etabler kanaler til at kommunikere med brugerne.

VIL DU VIDE MERE?

Samarbejdspartnere

Trædesten til Naturen

 • 'Trædesten til Naturen' er overskrift for række anlægs- og formidlingsprojekter initieret af og gennemført i Nationalpark Thy i perioden 2017-22 med et samlet budget på ca. 75 mio. kr. 
 • Projekterne søger samlet at formidle nationalparkens natur og kulturhistorie; give besøgende unikke oplevelser og større forståelse for naturen; og håndtere publikumsstrømmene, så arealerne ikke lider overlast.

Kontakt

Navn på kontaktperson

Title: Titel på kontaktperson
Phone: 11 22 33 44