Nationalparkcenter Thy

I Nr. Vorupør er vi ved at færdiggøre Danmarks første nationalparkcenter, hvorfra vi er klar til at byde gæster og lokale velkommen og hjælpe dem godt på vej til store naturoplevelser. Vi åbner til et smugkig d. 15. juni kl. 10 og hver dag herefter fra 10-17. 

 

Velkommen til Nationalpark Thy

Nationalpark Thy glæder sig til at byde dig velkommen i det nye Nationalparkcenter Thy, der placeres i de bynære omgivelser på kanten af Nr. Vorupør midt i Nationalpark Thy. Med en dør ind til byen og en dør ud til naturen.

Den nyanlagte cykelsti, Vestkystruten (Danmarks nationale cykelrute 1), går lige forbi stedet, og  ved landingspladsen i Nr. Vorupør er der ofte et mylder af liv. Placeringen henvender sig i særlig grad til de mange turister, der opsøger kystbyen. Her er et kulturhistorisk miljø ved landingspladsen, havbad, fiskehandlere, butikker og restauranter.

Centret byder også fastboende velkommen med en indretning, der gør det muligt at bruge faciliteterne året rundt til samlende aktiviteter om naturen.

Fakta

Det 700 m2 store velkomstcenter bygges nænsomt ind i den eksisterende klit. Byggeprocessen ser nok voldsom ud, men klitten vil blive genskabt.

Bygningen rummer et 300 m2 stort formidlingsrum, hvor en landskabsmodel giver overblik over landskabets karakter, stier, byer, oplevelser og fortællinger. Centeret vil være åbent for besøgende langt det meste af året, og det søges at være bemandet med frivillige værter – som det også er tilfældet i informationshuset på Stenbjerg Landingsplads og Lodbjerg Fyr.

Der er desuden nye offentlige toiletfaciliteter i forbindelse med nationalparkcentret, der vil være åbne døgnet rundt hele året.

Centeret huser desuden mødelokaler og kontorplads til nationalparkfondens bestyrelse og sekretariat.

Projektets succeskriterier

• Nationalparkcenter Thy skal årligt tiltrække 70.000 besøgende.

• Centret skal appellere og tiltrække bredt og populært i børn, unge og voksne.

• Formidlingen skal gennem udvalgte temaer berige, motivere og inspirere de besøgende videre ud i parken.

• Nationalparkcenter Thy skal have tilknyttet et korps af frivillige formidlere, som alle har været igennem nationalparkens kompetenceprogram.

• Centret skal have tilknyttet en frivillighedskoordinator, der sikrer styring, rammer og retninger for den frivillige aktivitet.

• Centret skal være bemandet og åbent for besøgende året rundt.

 

Visionen for centret

I december 2013 vedtog bestyrelsen for Nationalparkfond Thy følgende vision:

Nationalparkcentret skal opleves som en attraktiv, levende og inspirerende indgang til Nationalpark Thy, der skal give besøgende lyst til at opdage nationalparkens unikke værdier. Nationalparkcentret skal gennem viden om og formidling af nationalparkens natur, geologi og kulturhistorie styrke samarbejdet med aktører inden for undervisning, forskning, friluftsliv, turisme og erhvervsliv.

Nationalparkcentret skal desuden styrke det særlige lokale ejerskab og engagement og skal bidrage til en bæredygtig benyttelse og beskyttelse af Nationalpark Thy.

 

 

Tak til

Nationalparkcenter Thy har et samlet budget på 33 mio. kr. Det er støttet af Thisted Kommune (10 mio.kr.), A.P. Møller Fonden (8 mio.kr.), Realdania (3,5 mio. kr.), Augustinusfonden (3 mio. kr.) Nordea-fonden (3 mio.kr.), William-Demant (1 mio.kr.) og Sportgoodsfonden 1 mio. Støtteforeningen Nationalpark Thy har desuden bidraget med 1,5 mio. kr. gennem en indsamling, som 33 virksomheder, 24 foreninger og 173 privatpersoner har bidraget til.

Yderligere information

Ønsker du at vide mere om Nationalparkcenter Thy, kan du kontakte nationalparkens leder, Else Østergaard Andersen. tlf. 22 22 16 66, e-mail: Obfuscated Email