12 hotspots i Nationalpark Thy

1 Hanstholm Fyr.docx2 Sårup.docxFormidlingspunkt - Isbjerg Hanstholm Vildtreservat.docxFormidlingspunkt - Nors Sø Nebel.docx5 Vandet Sø og Skovlegepladsen.docxFormidlingspunkt - Klitmøller.docxFormidlingspunkt - Bøgsted Rende, Thagaards Plantage.docxVorupør.docx9 Stenbjerg Landingsplads.docx10 Lodbjerg Fyr 250718.docx11 De Sorte Huse Agger.docx12 Svaneholmhus, Agger Tange.docx

Trædesten og Formidlingspunkter i Nationalpark Thy

Med hjælp fra Ib Nord Nielsen har vi lavet beskrivelser af de 3 trædesten og 9 Formidlingspunkter, hvor der redegøres for:

  • Hvad den bærende historie er på stedet 
  • Hvad der er den særlige og karakteristiske natur 
  • Hvilke naturprojekter der er gennemført i området 
  • Friluftsmuligheder - Hvad kan man lave her 
  • En god historie eller anekdote, der knytter sig til stedet