Landskabshistorisk GIS analyse

Natur Rådgivningen har analyseret landskabets udvikling i Nationalpark Thy, og det er i januar 2018 præsenteret i form af en såkaldt Landskabshistorisk GIS-analyse (Geografisk InformationsSystem).

Rapporten er udarbejdet for at lave bedre naturgenopretningsprojekter. Den kortlægger landskabets udvikling fra slutningen af 1700-tallet til i dag. Derved bliver det f.eks. meget tydeligt, hvilke grøfter der naturligt har afvandet et område og ”blot” er blevet udrettet og hvilke, der er anlagte drængrøfter. Det ses også hvor og hvor store vådområderne og søerne har været, f.eks. kan det ses, hvor meget større Tvorup hul har været. Udviklingen af plantagerne og kysten ses også ved at følge de historiske kort og senere satellitfotos.