Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Viden fra afholdte kurser

Her finder du viden, slides, oplæg, videoer osv. fra afholdte læringsforløb.

Intro til Nationalpark Thy - Basiskursus 1

Kurset giver et overblik over nationalparkens centrale naturtyper, landskabets opståen og kulturhistorien. Desuden får du introduktion til Nationalpark Thys organisation, lovgivningen bag og planerne for udvikling i nationalparken. 

Evaluer din deltagelse her.

Materialer fra seneste workshop den 29. maj 2018 i Vorupør: 

 Videooptagelser fra basiskursus 1 januar 2018:

Færdsel i Nationalpark Thy - Basiskursus 2

På kurset får du kendskab til, hvilke regler der for at færdes i naturen og hvorfor der nogle steder er adgangsbegrænsning. Målet er at du kan anvende reglerne når du planlægger ture og giver information til gæster. Underviser er Morten Brown Stummann fra Naturstyrelsen Thy. 

Evaluer din deltagelse her.

Materialer fra seneste workshop den 12. juni kl. 16.00-18.00 hos Naturstyrelsen Thy, Søholtvej 6, Vester Vandet: 

Vært i Nationalpark Thy - Basiskursus 3

Målet med workshoppen er, at deltageren: 

 • Opnår forståelse for hvad værtskab kan være, og hvilke gevinster man kan høste ved at arbejde med værtskab.
 • Får kendskab til simple kommunikationsteorier.
 • Reflekterer over hvad der er godt værtskab for dig og dine gæster.
 • Formulerer din egen politik for værtskab.
 • Får forståelse for hvad der særligt ved værtskab i en nationalpark.
 • Får kendskab til hvor i nationalparken I kan henvise gæster med forskellige motiver til.
 • Går herfra med stor lyst til at få vores gæster til at føle sig velkommen i Nationalpark Thy.

Tre timer i undervisningslokale med veksling mellem oplæg, gruppearbejde og individuel reflektion. Læs mere om kurset i katalog med basiskurser 2018.

Evaluer din deltagelse her.

Materialer fra seneste workshop: 

Førstehjælp i Nationalpark Thy - Basiskursus 4

Tid og sted: Onsdag d. 28. februar kl. 15.00-19.30 på VUC, Munkevej 9, Thisted, og onsdag d. 16. maj kl. 15.00-18.30 ved Lodbjerg Fyr.

Indhold: Kurset er opdelt i to dele. Første del er fire timer Hjerte Lunge Redning, mens andel del er førstehjælp ved ulykker i naturen. Læs mere om kurset i katalog med basiskurser 2018.

Målgruppe: Formidlere og Nationalparkværter har første ret. Maks. 16 deltagere.

Evaluering: Evaluer din deltagelse på https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=QY7L7EQZ1JCK

Landskabshistorisk GIS analyse

Natur Rådgivningen har analyseret landskabets udvikling i Nationalpark Thy, og resultatet blev præsenteret af forfatteren Niels Riis den 18. januar 2018.

Link til præsentation af rapportens indhold

Formidlingsdag 26. okt. 2017

Tidspunkt: Torsdag den 26. oktober 2017 kl. 8.30 – 16.00. Sted: Vesterhavsgården, Aggervej 30, 7770 Vestervig.

Link til temaside med materialer fra Formidlingsdagen 

Målet med dagen var at understøtte dit og andre formidlingsaktørers samarbejde og netværksdannelse omkring formidlingen af Nationalpark Thy, så den samlede formidling støtter op om nationalparkens mål og formål. Formidlingsdagen markerede opstarten på et nyt kompetenceudviklingsprojekt ”Nationalparkskolen – Din vej til viden, kunnen og mening”, som har til formål at understøtte alle jer, der møder gæsterne under et besøg, med kompetencer og viden, så I kan klæde gæsterne på til at opleve og forstå Nationalpark Thy.

Målgruppe: Nuværende og kommende formidlere og frivillige værter i Nationalpark Thy. 

Train the trainer

Tid og sted: 11. sept. 2017 på Thy Uddannelsescenter, Lerpyttervej 43, 7700.

Materialer fra dagen:

Christina foreslår følgende bøger, hvis man vil dykke metoder til inddragende formidling:

 • Procesfacilitering i Praksis
 • Kreativ Procesledelse
 • Anderkendende Procesøvelser

Kursus i inddragende undervisning og formidling.

Som kursusdeltager får du:

 • Inspiration til forskellige måder du kan formidle dit budskab på.
 • Praktisk erfaring med og viden om fordelene ved at bruge en drejebog som grundlag for kursusafvikling.
 • Praktisk erfaring med at bruge metoder og værktøjer til at inddrage dine deltagere i undervisningen.

Målgruppe: Formidlere i Nationalpark Thy.

 

Hvad kan stedet bidrage til i skolens fag.

Tidspunkt: 1. september 2017 kl. 8.30 – 15.00 på Vorupør Museum, Vesterhavsgade i Vorupør, 7700 Thisted.

Få værktøjer til at bruge stedets kvaliteter mest smart i forhold til elevernes læring. I udeskole går vi enten ud til ”et fast sted”, måske en naturbase og skoles nærmeste nærområde, hvor vi udnytter det kendte steds muligheder både som fysisk og faglig ramme, eller vi vælger et særligt sted, der tilbyder noget autentisk for netop det, eleverne skal lære om.

Underviser: Marianne Hald, UCN læreruddannelsen. Marianne er en del af det nordjyske ”Projekt Udeskole”.
Målgruppe: Lærere i grundskolen (Formidlere er også velkommen). 

Udeskole i praksis - Fælles temadag

Tid og sted: Fredag den 8. nov. 2016 kl. 8.15 – 15.00. Museumscenter Hanstholm, Molevej 29, 7730 Hanstholm.

Målgruppe: Undervisere i historie, dansk, matematik og tysk på mellemtrin.

 

 

Bliv frivillig i Nationalpark Thy

Ønsker du at være med i Nationalpark Thy? Vil du gerne være tæt på udviklingen, bidrage med dit engagement og din viden, lære nyt og møde nye mennesker? Så er det måske noget for dig at blive frivillig i Nationlpark Thy. 

Læs mere om at være frivillig