Viden fra afholdte kurser

Her finder du viden, slides, oplæg, videoer osv. fra afholdte læringsforløb.

Intro til Nationalpark Thy - Basiskursus 1

Kurset giver et overblik over nationalparkens centrale naturtyper, landskabets opståen og kulturhistorien. Desuden får du introduktion til Nationalpark Thys organisation, lovgivningen bag og planerne for udvikling i nationalparken. 

Evaluer din deltagelse her.

Materialer fra seneste workshop: 

 

Se videooptagelser af oplægene fra basiskursus 1 januar 2018:

Færdsel i Nationalpark Thy - Basiskursus 2

På kurset får du kendskab til, hvilke regler der for at færdes i naturen og hvorfor der nogle steder er adgangsbegrænsning. Målet er at du kan anvende reglerne når du planlægger ture og giver information til gæster. Underviser er Morten Brown Stummann fra Naturstyrelsen Thy. 

Evaluer din deltagelse her.

Materialer fra seneste workshop den 14. marts på Hanstholm Fyr: 

Værtskab og kendskab i Nationalpark Thy - Basiskursus 3

Målet med workshoppen er, at deltageren: 

 • Opnår forståelse for hvad værtskab kan være, og hvordan man kan høste gevinster ved at arbejde med værtskab.
 • Får kendskab til det særlige værtskab i Thy: VILDT værtskab.
 • Reflekterer over hvad der er godt værtskab for dig og dine gæster.
 • Formulerer dine egne retningslinjer for godt værtskab.
 • Får forståelse for hvad der særligt ved værtskab i Nationalpark Thy.
 • Får viden om, hvad gæster spørger om, og hvor du kan finde svarene samt hvor du kan henvise gæsterne til i nationalparken.
 • Går hjem med stor lyst til at få vores gæster til at føle sig velkomne i Nationalpark Thy.

Evaluer din deltagelse her.

Materialer fra seneste workshop: 

Bo's slides som pdf

Førstehjælp i Nationalpark Thy - Basiskursus 4

Tid og sted: 24. april 2020 kl. 8.30-13.00. Mødelokale 1, kælderen, Kirkevej 9, 7760 Hurup.

Indhold: Fire timers Hjerte Lunge Redning.

Målgruppe: Formidlere og Nationalparkværter har første ret. Maks. 16 deltagere.

Underviser: Karsten Thurøe, Røde Kors.

Evaluering: Link til evaluering af kurset

Kulturhistorisk studiekreds 2019

Hen over fem aftener og en ekskursionsdag dykkede vi sammen ned i nationalparkens kulturhistorie og bliver klogere på, hvordan vores forfædre kæmpede mod naturens elementer og til tider hinanden. 

Læringsmålet med kurset var, at deltagerne:

 • får viden om fem karakteristiske kulturhistoriske temaer for Nationalpark Thy.
 • bliver i stand til at fortælle om udvalgte emner til venner og familie.
 • bliver i stand til selv at finde kilder og informationer.

Hent materialer fra kurset på Museum Thys webside

Bliv bedre til at designe og gennemføre kvalitetsoplevelser i naturen for børnefamilier

Målet for kurset er at deltagerne får pædagogiske redskaber til at facilitere aktiviteter for børnefamilier. Deltagerne får værktøjer til at planlægge, gennemføre og evaluere forskellige aktiviteter med børnefamilier i forbindelse med Vildmarksdagen.

Datoer: 9. og 28. maj 2019.

Slides fra kurset

Formidlingsdag 2018

Tid og sted: Den 31. okt. 2018 kl. 8.30 - 15.30 på Hanstholm Fyr, Tårnvej 7, 7730 Hanstholm.

Link til temaside for Formidlingsdagen.

 

Landskabshistorisk GIS analyse

Natur Rådgivningen har analyseret landskabets udvikling i Nationalpark Thy, og resultatet blev præsenteret af forfatteren Niels Riis den 18. januar 2018.

Link til præsentation af rapportens indhold

Formidlingsdag 26. okt. 2017

Tidspunkt: Torsdag den 26. oktober 2017 kl. 8.30 – 16.00. Sted: Vesterhavsgården, Aggervej 30, 7770 Vestervig.

Link til temaside med materialer fra Formidlingsdagen 

Målet med dagen var at understøtte dit og andre formidlingsaktørers samarbejde og netværksdannelse omkring formidlingen af Nationalpark Thy, så den samlede formidling støtter op om nationalparkens mål og formål. Formidlingsdagen markerede opstarten på et nyt kompetenceudviklingsprojekt ”Nationalparkskolen – Din vej til viden, kunnen og mening”, som har til formål at understøtte alle jer, der møder gæsterne under et besøg, med kompetencer og viden, så I kan klæde gæsterne på til at opleve og forstå Nationalpark Thy.

Målgruppe: Nuværende og kommende formidlere og frivillige værter i Nationalpark Thy. 

Train the trainer

Tid og sted: 11. sept. 2017 på Thy Uddannelsescenter, Lerpyttervej 43, 7700.

Materialer fra dagen:

Christina foreslår følgende bøger, hvis man vil dykke metoder til inddragende formidling:

 • Procesfacilitering i Praksis
 • Kreativ Procesledelse
 • Anderkendende Procesøvelser

Kursus i inddragende undervisning og formidling.

Som kursusdeltager får du:

 • Inspiration til forskellige måder du kan formidle dit budskab på.
 • Praktisk erfaring med og viden om fordelene ved at bruge en drejebog som grundlag for kursusafvikling.
 • Praktisk erfaring med at bruge metoder og værktøjer til at inddrage dine deltagere i undervisningen.

Målgruppe: Formidlere i Nationalpark Thy.

 

Hvad kan stedet bidrage til i skolens fag.

Tidspunkt: 1. september 2017 kl. 8.30 – 15.00 på Vorupør Museum, Vesterhavsgade i Vorupør, 7700 Thisted.

Få værktøjer til at bruge stedets kvaliteter mest smart i forhold til elevernes læring. I udeskole går vi enten ud til ”et fast sted”, måske en naturbase og skoles nærmeste nærområde, hvor vi udnytter det kendte steds muligheder både som fysisk og faglig ramme, eller vi vælger et særligt sted, der tilbyder noget autentisk for netop det, eleverne skal lære om.

Underviser: Marianne Hald, UCN læreruddannelsen. Marianne er en del af det nordjyske ”Projekt Udeskole”.
Målgruppe: Lærere i grundskolen (Formidlere er også velkommen). 

Udeskole i praksis - Fælles temadag

Tid og sted: Fredag den 8. nov. 2016 kl. 8.15 – 15.00. Museumscenter Hanstholm, Molevej 29, 7730 Hanstholm.

Målgruppe: Undervisere i historie, dansk, matematik og tysk på mellemtrin.

 

 

Bliv frivillig i Nationalpark Thy

Ønsker du at være med i Nationalpark Thy? Vil du gerne være tæt på udviklingen, bidrage med dit engagement og din viden, lære nyt og møde nye mennesker? Så er det måske noget for dig at blive frivillig i Nationlpark Thy. 

Læs mere om at være frivillig