Hanstholm Havn

Hanstholm Havn er en stor, aktiv fiskerihavn, der betegnes som den største konsumfiskerihavn i Danmark. Her er der mange store og små fiskerbåde, der driver forskellige former for fiskeri. 

Havn og by

Karakteristisk for havnen er, at der er liv døgnet rundt – en truck med fiskekasser er ude i et ærinde, lastbiler forlader havneområdet belæsset med fisk, skibe er på vej ind eller ud af havneindsejlingen. Derfor kan man altid opleve noget, når man gør som de lokale og runder havnen. For de morgenfriske er der mulighed for at besøge Hanstholm Fiskeauktion på hverdage fra klokken 7. Her kan man opleve, hvordan fangsterne formidles videre til forskellige opkøbere. På havnen kan man også købe fisk eller nyde den på stedet.

Samtidig med 1960’ernes havnebyggeri blev den lille Hansted by udvidet i et sandt byggeboom og ændrede navn til Hanstholm. Huse i massevis blev opført efter en fast byplan. Herimellem ligger de hvide huse, der er bygget omkring 1920, da havnebyggeriets allerførste fase var i gang. Den ældste bygning i Hanstholm er den lille romanske Hansted Kirke, som igennem mere end 800 år har lagt rum til holmboernes religiøse liv. Konturerne af et middelalderskib er ridset ind på kirkens sydmur og betoner sognets maritime historie.

Hanstholm by har i dag omkring 2500 indbyggere, og fiskeriet og den dertil knyttede industri samt andre aktiviteter på havnen og i byens industrikvarter giver levebrød til mange familier. Havet spiller derfor stadig en væsentlig rolle for byens befolkning. Der er planer for udvidelse af havnen, så den kan honorere nutidens og fremtidens krav. Der arbejdes desuden med udvikling af bølgeenergi ved Hanstholm

Fiskeauktionen er åben alle dage fra klokken 7. Færdsel sker på eget ansvar og under hensyn til arbejdet på auktionen. Man kan fiske fra molerne på havnen, men vær opmærksom på, at det kan være farligt på grund af høje bølger. Fra havnen afgår også lystfiskerture til Gule Rev. Spørg på Turistbureauet.

Bølgeenergianlægget Danwec tilbyder guidede ture

En lang historie

Hanstholm Havn er resultatet af mere end 100 års bestræbelser på at lave havn på Jyllands vestkyst. Den hårde vind og den stærke strøm langs kysten betyder, at det ikke er så ligetil at anlægge en havn. Men der er gode og attraktive fiskepladser i havet ud for denne del af vestkysten, og før havnene blev bygget, måtte kutterne anløbe stranden.

Det blev i 1917 vedtaget, at der skulle bygges en havn ved Hanstholm. Man startede med at bygge en dækmole mod vest, og på grund af svigtende økonomisk grundlag gik udbygningen af havnen meget langsomt indtil 2. Verdenskrigs begyndelse. I løbet af krigen gik havnebyggeriet helt i stå. Herefter var der nogen diskussion af, hvorvidt man skulle færdiggøre havnen, og først i 1960 kunne Folketinget vedtage en lov om, at havnen ved Hanstholm skulle gøres færdig som en kombineret fiskeri- og trafikhavn. Hanstholm Havn blev indviet i 1967. Gennem årene har der i perioder været færgefart mellem Hanstholm og Norge, Færøerne og Island, men færgefarten er for tiden flyttet til andre havne.

undefined