undefined

Landskab og historie

Landskab

Landskabet i Thy er et resultat af bevægelser i undergrunden, af isens bevægelser under sidste istid og den efterfølgende landhævning.

Det vestlige Thy var et øhav indtil for 4.000 år siden. Siden da har landet hævet sig, og kysten er mange steder rykket nogle kilometer mod vest. Stenalderens kystlinje kan nu ses som markante indlandsskrænter, blandt andet langs østkanten af Hanstholm Vildtreservat samt ved Nors Sø og Vandet Sø.

På disse steder er det tydeligt, at Thys undergrund består af skrivekridt og danskekalk.

Kulturhistorien

Thy er rig på kulturhistorie. Der er næppe nogen anden landsdel, hvor oldtidsmindesmærkerne i så høj grad præger landskabet. Det skyldes især de mange bronzealderhøje, som kroner bakkerne i den østlige del af Thy uden for nationalparken.

Der er mange fortidsminder i de områder, fordi jorden her altid har været frugtbar for fortidens mennesker. Der er også bronzealderhøje i Nationalpark Thy, men mange af er blevet dækket til af sandflugten.

Sandflugt

Landhævningen bragte store mængder sand for dagens lys, og det gav grundlag for den sandflugt, som i høj grad præger nutidens landskab.

Såvel i forhistorisk som i historisk tid har der været perioder med sandflugt, afbrudt af lange stabile tidsrum. Undersøgelser viser, at stærk sandflugt har fundet sted i perioder med koldt klima. De seneste kendte sandflugtsperioder fandt sted omkring 400 f.Kr. samt mellem 400 og 600 e.Kr. og fra 1450 til 1750.

De klitlandskaber, vi møder i Thy i dag, er tilsammen resultatet af alle sandflugtsperioderne.

Samliv med klitter og hav

Der er spændende spor i Nationalpark Thy af kulturhistorien, som vidner om thyboernes skiftende brug af de øde klitlandskaber og havet.

Særligt interessant er landets og havets udbredelse i forhistorisk og historisk tid, oldtidens spor, sandflugten og dens indflydelse på levevilkårene i klitlandskat. Også kirker, voldsteder, kystfiskeriet og skudefarten, redningsvæsenets og kystsikringens historie, skovrejsningen samt den nyere historie i kystbyerne og sporene fra Anden Verdenskrig er alt sammen en del af den samlede historie om Nationalpark Thy.

Se bøger, foldere og app om nationalparken.