Spættet sæl

undefined

Latin: Phoca vitulina

Kendetegn

Lille sæl med rundt hundelignende hoved med en kort nedadbuet snude. Næseborene danner et V, når man ser dyret forfra. En spættet sæl vejer som regel 65-140 kg og har en kropslængde på 1.2-2.0 meter. Hunnen er mindre end hannen.

Forluffernes kløer bruges til at rense pelsen med og til forsvar, men forlufferne bruges også, når sælen bevæger sig på land, og til at styre med, når den svømmer. Baglufferne bruges til at skabe fremdrift i vandet.

Pelsen er tæt og kort og varierer i bundfarven fra lysegrå til gråbrun med et mørkere, plettet mønster. Hver sæl har sig eget mønster, hvilket gør det muligt at kende de forskellige individer fra hinanden.

Forveksling

Spættede sæler kan forveksles med gråsæler, som er noget større og har kegleformede hoveder med en lige profil mellem pande og snudespids.

Føde og levevis

Spættede sæler foretrækker fisk, men også blæksprutter og krebsdyr indgår i føden. Et område er derfor kun egnet som levested for sælen, hvis der forekommer rigelige mængder af disse arter. Dagligt kan en spættet sæl æde omkring tre-fem kg fisk.

Spættet sæl forekommer især i kystnære farvande, hvor der er rigelig føde, og hvor der findes uforstyrrede hvilepladser så som sandbanker, rev, holme og øer.

Sælerne parrer sig om sommeren, oftest i juli. Kort efter parringen befinder det befrugtede æg sig i et hvilestadium i livmoderen. Efter to-tre måneder sætter ægget sig fast i livmodervæggen og den egentlige fosterudvikling begynder. Det kalder man forlænget drægtighed. Fosterudviklingen tager omkring otte måneder, og ungen fødes i juli. Ungen dier i fire uger, hvor efter den klarer sig selv.

Spættet sæl er følsom over for menneskelige forstyrrelser som for eksempel sejlads, især i yngleperioden i juni-juli og under pelsfældningen i august-september. Sælunger der ligger alene på strandbredden og hyler, er oftest ikke blevet forladt. Moren er sandsynligvis svømmet ud for at finde føde, og ungen kan være ladt alene i flere timer. Man skal derfor lade sælungerne være.

Nationalpark Thy

Spættet sæl er udbredt i hele Limfjorden. På Agger Tange kan man stort set altid se sæler liggende på sandbanker sydøst for Svaneholmhus. Fra taget kan man med en god kikkert se op til 300 sæler. Sælerne kan også ses fra færgen under overfart.

Nogle gange kan man også opleve spættet sæl på Nordsø-siden af Nationalpark Thy. Dels svømmende i vandet, men også oppe på stranden. Især efter stormvejr kan man finde udmattede sæler, som hviler sig efter stormens strabadser. Sådanne sæler er ikke syge, men trænger blot til at hvile ud.

undefined

”Viste du at: bæverens karakteristiske klask med halen, bruges til at advare andre bævere om at der er fare”

”Bæveren giver meget bedre natur og kæmpe naturoplevelser.”

”Bæveren vil øge antallet af dyre og plantearter, der i dag har det svært”

”Det er meget sjældent at se en bæver, da de er nataktive. Du kan være heldig om sommeren mellem kl. 20 og 06, hvis du er meget stille”

Her finder du sælerne

Svaneholmhus – Agger Tange. P-plads ved Svaneholmhus.

(GPS  56.703270, 8.245944) 

Agger Tange – Høfterne mod vest. P-plads Agger Tange Vest.

(GPS 56.723331, 8.230983)

Klitmøller – Hummerhusets tag. P-plads ved Hummerhuset.

(GPS 56.723331, 8.230983)