Havørn

undefined

Latin: Haliaeetus albicilla

Kendetegn

Havørnen er Nordeuropas største rovfugl, og med sit gigantiske vingefang er fuglen imponerende at skue. Blandt ornitologer er den kendt som "Den Flyvende Dør" på grund af de stive, brede, rektangulære vinger og den korte, kileformede hale, som er helt hvid hos udvoksede fugle. Den har et vingefang på hele 190 – 260 cm. Næbbet er kraftigt og dolkformet. En udfarvet, voksen havørn er også karakteriseret ved et lyst hoved, mens ungfuglenes fjerdragt er ensfarvet brun. På vingernes underside har unge havørne dog ofte lyse tegninger, der kan ses på nært hold. Hunnen er normalt en tredjedel større end hannen.

Hør havørnens skrig

Forveksling

På lange afstande kan den minde om flere slags ørne og gribbe, men ved nærmere studie, kan disse straks udelukkes. Men havørnen er meget karakteristisk, når man iagttager den tættere på. Den har store brede vinger med spredte håndsvingfjer, kort hale, karakteristisk hovedprofil og et meget stort ørnenæb. I Thy ses ofte både kongeørn og fiskeørn.  

Føde og levevis

Havørnens føde afhænger meget af de lokale forhold, men består hovedsagelig af fisk, mellemstore fugle og ådsler. Fiskeriet foregår ved at flyve langsomt hen over vandet, for pludselig at dykke ned imod overfladen og tage fisken. Hvis fisken er for stor, er havørnen en formidabel svømmer og kan svømme i land med en fisk på dens egen vægt. Havørnen jager svømmefugle ved at flyve lavt ned over fuglen gentagne gange og dermed presse den til at dykke. På den måde udmatter havørnen sit bytte, som derfor bliver et let offer. Det er hovedsagelig om vinteren at havørnen spiser ådsler. 

Havørnen bygger en kæmperede. Oftest en høj og bred rede med tydelig krans af indflettede grene. Reden placeres i en stor grenkløft i løvtræer eller langs en stamme i et nåletræ. Ørnen yngler først i en alder af tre til seks år. Parret holder sammen livet igennem og træffes hvert år ved samme yngleplads. Den ældste vilde havørn, man kender til, blev 36 år gammel.

De et-tre æg lægges mest almindeligt fra begyndelsen af marts til midten af april og udruges af magerne i fællesskab på ca. 38 dage. Ungerne er flyvefærdige, når de bliver omkring 78-80 dage for hanner og 92-95 dage for hunner, normalt en gang i juli. De mades af forældrene til omkring slutningen af september, hvor efter familien opløses. Om vinteren ses havørnene ved kysterne og de større søer, hvor de raster og søger føde.

Nationalpark Thy

Havørnen ses stadig mere ofte i Nationalpark Thy, når den jager ved de store søer eller over Agger Tange. Det er heller ikke usædvanligt at se havørne svæve over klithederne i Hanstholm Vildtreservat eller ved Ålvand.

 

”Viste du at: bæverens karakteristiske klask med halen, bruges til at advare andre bævere om at der er fare”

”Bæveren giver meget bedre natur og kæmpe naturoplevelser.”

”Bæveren vil øge antallet af dyre og plantearter, der i dag har det svært”

”Det er meget sjældent at se en bæver, da de er nataktive. Du kan være heldig om sommeren mellem kl. 20 og 06, hvis du er meget stille”

Se havørnen her

Fugletårnet ved Nors Sø, Vilsbøl plantage. P-plads badepladsen Nebel.

(GPS 57.040590, 8.615329)

Udsigtsplatformen ved Vandet Sø. P-plads ved Årbjerg.

(GPS 57.027401, 8.554117)

Fugletårnet ved Ålvand Klithede, Tvorup plantage. P-plads ved Kystvejen.

(GPS 56.963485, 8.414068)