Trøjborg-ruten - 2,9 km - svær

Helårsgræssende heste

Ved Trøjborg græsser 10 konik-heste på 224 hektar året rundt. Når hestene græsser og bevæger sig rundt i landskabet, skaber de variation i naturen. De træder små fordybninger, de græsser hårdt ét sted og lidt mindre et andet sted, de vælter gamle træer, de ruller sig og slider på underlaget. Alt dette skaber en naturlig dynamik i landskabet, og dermed skaber de nye levesteder for klithedens særlige og sjældne plante- og dyreliv. Jo mere dynamik, jo bedre grundlag for biodiversitet.

Antallet af heste er afstemt den mængde dyr, som arealet naturligt kan levere føde til året rundt. Det er vigtigt for udviklingen i biodiversitet, at der helårsgræsses, og konik-heste er i særdeleshed gode til at klare sig også i vinterhalvåret, hvor fødemængden på arealet er mindre. Hestene tilses dagligt, og foderstanden sikres året rundt. 

Om Trøjborg-ruten

Stednavnet -borg henviser til et udstrakt bakkeparti omgivet af en sø eller mise, således at stedet egnede sig til forsvar mod fjender eller vilde dyr. Første del Trøj- stammer muligivs fra det græske Troja og henviser til labyrintiske gange.

Under alle omstændigheder giver det en god fornemmelse for Trøjborg-ruten, der netop bugter sig ind og ud i et kuperet terræn med hede og mose foran et bakkedrag. Den smukke tur går gennem en 244 ha. fold, hvor ti konik-heste helrårsgræsser. Her kan du være heldig at se rødrygget tornskade, sortbroget bynkefugl, klitperlemorssommerfugl og meget mere. 

Er du også heldig at se hestene, så hold god afstand til dem og undlad at fodre dem. Hvis du har hund med, skal den, som uden for hegningen, være i snor. Der er ingen hingste blandt hestene.

Godt at vide

Længde: 2,9 km

Afmærket med røde pile

Rundstrækning

Rutenummer: 33

Start ved: P-pladsen ved Klitmøller Camping, Trøjborgvej

Sværhedsgrad: svær

Underlag: trampestier, grusvej, lidt løst sand, kort stræk med asfalt