Hvidbjerg Klitplantage i 130 år

For 130 år siden blev de første træer i Hvidbjerg Klitplantage plantet. Hans Peter Eskesen blev 1. april 1892 ansat som klitplantør og begyndte at slå lyng, pløje hede, planere veje og så de første skovfrø til den plantage, der skulle holde på sandet og skabe læ til opdyrkede marker.

I 1992 blev der i 100-året rejst en mindesten og plantet et egetræ tæt på plantørboligen, i overværelse af Eskesens 92-årige søn. Egen står, som hele plantagen, flot i dag.

Om Hvidbjergruten

Hvidbjergruten er en rigtig skovtur. Turen går ad gode skovveje fra den frodige varierede skov i øst til den mere ensartede nåletræsplantage mod vest. På turen passerer du en gammel planteskole, som nu er lejrplads med shelter, bålplads, vandpost og muldtoilet.

Der er flere lysåbne marker undervejs, hvor man ofte kan være heldig at spotte rovfugle.

På to kortere strækninger går du i løst sand, og enkelte steder kan ruten være pløret i våde perioder. Derfor har ruten kategorien 'svær' selv om vejene ellers er gode og plane.

Godt at vide

Længde: 4,7 km

Afmærket med gule pile

Rundstrækning

Rutenummer: 9

Start ved: P-pladsen på Nordsiden af Lyngbyvej

Sværhedsgrad: Svær

Underlag: Grusveje, skovstier, løst sand