Holden Sø-ruten - 4,8 km - middel

Flagermus ved Messingtoft Sande

På ruten, kort efter Holden sø passerer du et stort åbent område ved Messingtoft Sande, hvor Naturstyrelsen har ryddet nåleskov, og hvor nationalparken efterfølgende, i august 2020, lukkede grøfter og skrabte småsøer. Indsatsen har haft en imponerende positiv effekt på naturen. Biolog Jan Durinck har kontinuerligt har foretaget målinger af flagermus på området, og mens der i 2019 på optagelser i juli blev registreret to arter og 12 optagelser af flagermus pr. nat, var der i 2021, året efter forvaltningstiltagene seks arter og 115,4 optagelser pr. nat. Og i juli 2022 syv arter og 475 optagelser pr. nat. En indikation på et habitat i fremgang med flere insekter.