Fredskilde-ruten - 4,4 km - middel

Naturpleje

Det sumpede eng- og moseområde omkring Fredskilde Sø er kendt for sin botaniske mangfoldighed, men desværre var området ved at gro til i pil og tagrør.

I 2015 foretog Nationalpark Thy i samarbejde med Thisted Kommune en omfattende rydning rundt om søen og fik genudsat græssende Anguskvæg som naturplejere.

I dag er området igen på vej til at blive en botanisk perle med sjældne planter. Man er velkommen til at færdes på arealet, som Fredskilde ruten går lige forbi. 

Om Fredskilde-ruten

Fin og alsdig tur gennem Stenbjerg Klitplantage. I starten i den mere flade og ensartede fyrreskov på lav bund, der indtil bronzealderen var havbund.

Herefter går turen gennem den mere frodige del af Stenbjerg Klitplantage længere mod øst og ud mod den fugtig klithedenatur. Ruten går forbi Fredskilde Sø-området, hvor Nationalpark Thy og Thisted Kommune har gennemført et stort naturplejeprojekt.

Lige efter start, kan du tage en afstikker til venstre, op på et udsigtspunkt og se ud over Stenbjerg Plantages syd-østlige del og overdrevet mod syd. Går du lige ud, ledes du udenom.

Godt at vide

Længde: 4,4 km

Afmærket med grønne pile

Rundstrækning

Rutenummer: 12

Start ved: Stenbjerg Klitplantage. P-pladsen på Kystvejen

Sværhedsgrad: Middel

Underlag: Grusvej, skovstier, korte stræk med løst sand