Udsigtstårne

En god kikkert og em portion tålmodighed. Så er der gode chancer for at se mange af de særlige og sjældne dyr fra udsigtstårnene i nationalparken.

Ved Sårup i Tved Plantage har du udkig over Vildtreservatet Hanstholm. Det er et godt sted at se kronvildt og traner. Ved fugletårnet på sydsiden af Nors Sø og fra platformen ved Vandet Sø kan du være heldig at fange toppet skallesluger, sangsvane og taffelænder på træk. Fra fugletårnet i sydenden af Tvorup Klitplantage har du udsigt over Ålvand hede med mange vandhuller med ynglende fugle. Det er også et godt spot for traner.

Fra Nakorsartårnet i Hvidbjerg Plantage kan du bl.a. se ud over Nakorsarsø og Per Madsens Kjær, og fra toppen af Svanholmhus helt nede på spidsen af Agger Tange er der næsten garanti for at se sæler - og en af landets største kolonier af ynglende splitterner.

Du kan se tårnene på et kort her