Fisketure i nationalparken

Landskabet i Thy rummer gode muligheder for at fiske. Her er både store og små søer og en lang kyststrækning, hvor både molerne og de åbne strande danner rammen om et til tider meget givtigt fiskeri.

Med det nationale fisketegn, kan du fiske langs kysterne ved Vesterhavet og Limfjorden. Nogle søer i nationalparken kræver ekstra fisketegn, f.eks. Nors Sø, Vandet Sø og Flade Sø. 

For Nors- og Vandet Sø kan der købes dagskort  på Thy Turistbureau. Flade Sø kan man købe både dags- og ugekort til på Thy Turistbureau eller hos Krik Marine/Limbo Både, Havne vej 2, Agger Havn i Agger.

Gældende for de 3 søer er, at man kun må fiske med stang og snøre, og kun fiske fra bred og søkant på de afmærkede fiskepladser ved søerne.

Læs mere herom i folderen Lystfiskeri på Thy Statsskovdistrikt, som kan fåes her på Turistkontoret eller ses på www.naturstyrelsen.dk/thy

Overalt i nationalparken gælder det dog, at fiskeriet sker på naturens betingelser. Derfor er det vigtigt, at lystfiskere tager hensyn til de regler, der er for både færdsel og fiskeri i de enkelte områder.

 

"Fiskeruten Thy - Mors - En rute med bid...".

Vi har forsøgt at vise en video her, men videoen kan ikke afspilles fordi, du ikke har tilladt marketing cookies.

Tryk her for at gennemgå dine tilladelser.

Søer i Nationalpark Thy

Nors Sø indeholder en helt enestående botanik. Men også nogle spændende bestande af fisk. Blandt andet helt, som lever godt i det rene, klare vand. Her kan den med lidt held fanges sammen med gedde og aborre. Waders er nødvendige, og alt sejlads er forbudt. Fiskekort kan købes på turistkontorerne.

Vandet Sø minder meget om Nors Sø i forhold til vandkvalitet og botanik. Den indeholder en fin bestand af aborre samt gedde, helt og fredfisk. Waders er nødvendige. Fiskekort kan købes på turistkontorerne.

Førby Sø indeholder gedder og aborre. Det er muligt at leje robåde og købe dagkort hos lodsejeren.

Flade Sø var tidligere en del af Krik Vig og er kun adskilt fra Vesterhavet af en tynd klitrække. Det er en lavvandet og brak sø, som tidligere har været hjemsted for et målrettet erhvervsfiskeri efter sandart. Sandarten er der stadig. Faktisk i så store mængder, at der teoretisk set er for få byttedyr i søen.

Nors Bagsø ligger i den allersydligste del af Tved Plantage, nær ved nordbredden af Nors Sø. Søen er dybest mod nord. Her er en handicapvenlig fiskeplatform med borde og bænke. Der er desuden en bålplads syd for søen. Der er mulighed for at fange gedde, aborre samt fredfisk som suder og brasen. Der er frit fiskeri i søen, men alle fangede fisk bør genudsættes.

Læs mere om søerne i området og kørevejledninger i folderen

Lystfiskeri på Thy Statsskovdistrik

Molefiskeri og surfcasting

Molerne i Hanstholm, Vorupør og Agger Tange giver adgang til dybt vand, som alt efter årstid, vind og strøm giver lystfiskeren mulighed for at fange egentlige havfisk som lubbe og sej. Sild, hornfisk og makrel er til tider meget talrige og kan føre til et underholdende og givtigt fiskeri.

Det er også muligt at fiske langs den åbne kyst. Og der kan sagtens ligge et uforløst potentiale et sted ud for Thys vestkyst. Områderne ved molerne bliver affisket det meste året. Men der er langt mellem lystfiskerne ude på strandene.

Frisk fisk

Ved vestkysten er det tidligere traditionelle erhvervsfiskeri, hvor bådene blev sat i vandet direkte fra stranden, et afsluttet kapitel. På landingspladserne kan man dog stadig opleve, fritidsfiskerne lande fangster af krabber og ind imellem en flot hummer.

Frisk og røget fisk kan købes i kystbyerne. Hos fiskehandlerne finder man de forskellige arter, der lever i havet ud for Thy: Torsk, kuller, havkat, stenbider, sej, rødspætte og mange andre.

På turistkontorerne er det desuden muligt at købe fiskeguiden "Fiskeruten Thy - Mors - En rute med bid...".

Læs mere om lystfiskeri og fisketegn på naturstyrelsens hjemmeside