Pleje og naturbeskyttelse

Naturen i Nationalpark Thy har første ret. Og det skal sikres, at naturen i nationalparken på langt sigt er varieret og i balance med de menneskelige aktiviteter. Det største potentiale for naturforbedringer i Nationalpark Thy ligger i naturnær drift med hjemmehørende træarter i plantagerne, i at genskabe naturlig vandstand, samt at skabe større sammenhæng mellem klitheder langs kysten.


Nationalparkens natur og bevoksning er i vidt omfang resultatet af en menneskelig indsats, og der må også fortsat ske naturpleje for at opretholde den ønskede naturtilstand. For eksempel vedligeholdes de store lyngflader med afbrænding, hvorved man holder græsser og trævækster nede, mens lyngen overlever og hurtigt genindtager det afbrændte areal.

Formålet med klitplantagerne er ikke længere kun sandflugtsdæmpning og lokal træproduktion, men også at varetage mange andre samfundsmæssige interesser som naturbeskyttelse, friluftsliv og rekreation, grundvandsbeskyttelse og energiproduktion. I dag dyrkes klitplantagerne naturnært med henblik på, at skoven skal forynge sig selv og bestå af stabile bevoksninger med flere træarter i forskellige aldre og størrelser. Hermed kan store skovrydninger, stormfald og omfattende insektangreb modvirkes. 

Der vil både med plantning og naturlig spredning komme flere løvtræer og buske, og der genoprettes småbiotoper af heder og moser i klitplantagerne. Dette vil gavne den biologiske mangfoldighed, der hører til på såvel den jordbund og i det klima, der kendetegner den vestlige del af Thy. Det vil også gøre en tur i plantagerne mere varieret for de besøgende.

På kort over Nationalpark Thy findes information om områder med adgangsforbud eller begrænset adgang. Hvis du ønsker detaljerede kort over hele området kan du hente dem i nationalparkens informationscenter ved Stenbjerg Landingsplads eller på turistbureauet.

Informationscenter ved Stenbjerg Landingsplads

Naturstyrelsens vandretursfoldere indeholder detailkort fra især plantagerne i Nationalpark Thy. Bemærk dog, at der anvendes forskellig målestok i folderne.

Find vandretursfoldere her

Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies