OPLEV AGGER TANGES FUGLELIV CLOSE UP!

20-06-2023

Nationalpark Thys besøgshus på Agger Tange, Svaneholmhus, har fået en ny – og synes vi selv – super flot, permanent udstilling om områdets helt særlige fugleliv

Foto: Poul Christian Madsen.

Agger Tange ligger på mange fugles trækrute langs den jyske vestkyst, og tangens åbne landskab er et eldorado for mange fugle. Her raster titusinder af svømme- og vadefugle om foråret og efteråret på deres vej til ynglepladser og vinterkvarterer. Også mange strandfugle yngler på tangen, hvorfor store områder er lukket for færdsel i yngleperioden fra 1. april til 15. juli.

Nu kan du se og læse om mange af dem på de flotte fotos, der pryder væggene i Svaneholmhus. Der er også et stort oversigtskort så du kan se, hvor man kan opleve de viste arter på tangen.

De nye fotos er taget af bl.a. Helge Sørensen, Jens Kristian Kjærgård, Mads Syndergaard og Henrik Haaning Nielsen.

Udstillingen er muliggjort med støtte fra Nordea-fonden som en del af nationalparkens projekt Trædesten til Naturen.

Mange flotte fotos af ynglende og restende fugle på Agger Tange. Foto: Poul Christian Madsen.

Der er kommet stestorke på murene. Er du heldig, kan du også se dem i levende live på tangen lige i øjeblikket. Foto: Poul Christian Madsen.

Fra toppen af Svaneholmhus kan du ofte se sæler på bankerne mod sydøst. Foto: Poul Christian Madsen.