Mød Nationalpark Thy på Naturmødet

08-05-2023

Naturmødet i Hirtshals samler naturfolk fra hele landet fra torsdag til lørdag i denne uge. Nationalpark Thy er med til at sætte dagsorden alle tre dage

publikum foran Life-scenen på Naturmødet 2022
Nationalpark Thy har blandt andet oplæg på Life-scenen lørdag 13. maj. Foto: Naturmødet

Naturmødet finder sted i Hirtshals fra 11. til 13. maj. Her mødes en grøn og sprudlende skare af folk og organisationer, som elsker naturen, bruger den, interesserer sig for den, ved noget om den, bestemmer over den, lever eller spiser af den. Eller som bare er nysgerrige og vil vide mere om den. Med 30.000 besøgende, 70 stande og mere end 500 debatter, samtaler og aktiviteter.

Nogle af dem står der Nationalpark Thy på.

I et 50 kvm stort telt midt på Naturmødets hovedstrøg har Danmarks fem nationalparker en fælles stand. Her kan du se og høre om nogle af de projekter, der foregår i de respektive nationalparker, til gavn for naturen. Fra nyoprettede stenrev i Roskilde Fjord, til odder-korridorer i Nordsjælland og nye levesteder for ensian-blåfuglen i Thy. Her vil også være en lang række spændende foredrag om alt fra mammutter på Mols og ubudne gæster i Vadehavet!

Vi lægger ud torsdag med en stor politisk debat, når fem Christianborg-politikere mødes med nationalparkernes bestyrelsesformænd for at diskutere nationalparkernes rolle på vejen mod mere vild natur i Danmark.

Fredag er Nationalpark Thy vært på Learn-scenen med oplægget ’Flagermusen – den upartiske biodiversitetsdommer’, der viser, hvordan naturforvaltning i nationalparken har fremmet forekomsten af flagermus. Og hvad, det betyder.

Samme dag præsenterer naturkonsulent Louise Imer-Nabe Nielsen hovedresultaterne fra projektet ’Sammenhængende natur i Nationalpark Thy’, der har undersøgt, hvordan økosystemer i nationalparken kan fremmes. Det sker på Danmarks Nationalparkers stand.

Og lørdag på Life-scenen, inviterer Nationalpark Thy indenfor under titlen ’Naturen blomstrer frivilligt’ til en snak om, hvordan nationalparken sikrer mere vild og beskyttet natur ved at satse stort på frivillighed som konstruktiv tilgang.

Alle dage vil Nationalpark Thys bestyrelse og sekretariat være at finde på Naturmødet.

Der er gratis adgang til hele Naturmødet, og alle er meget velkomne. Læs mere på naturmoedet.dk

Oplæg og debatter med deltagelse af Nationalpark Thy

Torsdag 11. maj kl. 15:00 hos Danmarks Nationalparker (stand 22):

Politisk debat: Nationalparkerne kan mere, end du tror!

Papirparker, kalder nogle eksperter de danske nationalparker, fordi nationalparkerne ikke har fredningsmyndighed. Men er det fair? Nationalparkerne har andre redskaber, resultater og erfaringer at trække på, når det gælder frivillighedens vej mod vildere natur, bæredygtig udvikling og inddragelse af lokalbefolkningen.

Så hvordan bringer vi bedst nationalparkerne i spil i de fælles ambitioner om at sikre 30% beskyttet natur i Danmark og EU?

Kom til aktuel debat om nationalparkernes rolle med politikerne: Christian Friis Bach (RV), Kim Edberg Andersen (NB), Leila Stockmarr (EL), Marianne Bigum (SF), Torsten Gejl (ALT) og bestyrelsesformændene Helle Hegelund (Nationalpark Mols Bjerge), Per Kølster (Nationalpark Kongernes Nordsjælland) og Torben Juul-Olsen (Nationalpark Thy).

 

Fredag 12. maj l. 13:00 hos Danmarks Nationalparker (stand 22):

Forvaltning af store vidder og dynamisk natur i Nationalpark Thy

Præsentation af hovedresultaterne fra projektet ”Sammenhængende natur i Nationalpark Thy”, som blev afsluttet i november 2022. Projektet mundede bl.a. ud i følgende forvaltningsmæssige anbefalinger: 1) fremme af naturlige dynamikker: øget klitdynamik, genopretning af naturlig hydrologi, græsning og afbrænding, 2) fremme af lysåbne skovlandskaber, hvor arter tilpasset lysåben natur kan leve, og som ikke virker som barriere for disse, samtidig med, at de biodiversitetsmæssige mest værdifulde skov får lov til at udvikle sig til naturlige skovøkosystemer. Projektet er finansieret af 15. Juni Fonden.

Oplæg ved Louise Imer-Nabe Nielsen, ejer og konsulent i Linn Naturrådgivning.

 

Fredag 12. maj kl. 15:00 på Learn-scenen:

Flagermusen – den upartiske biodiversitetsdommer

Flagermus er et fascinerende væsen, der vækker begejstring hos mange - men hvad kan flagermusene selv blive begejstrede over? Og hvad fortæller de os mennesker om de områder, de lever i? Med baggrund i viden fra en treårig undersøgelse af flagermusforekomster fra Nationalpark Thy besvarer vi i dette oplæg de spørgsmål. Vi viser, hvordan flagermus bliver registreret, og hvad den registrering kan fortælle os. Og ikke mindst, hvordan flagermus kan bruges i naturforvaltning som en upartisk biodiversitetsdommer.

Debattører: Jeppe Pilgaard, biolog Nationalpark Thy og Jan Durinck, biolog og flagermusekspert, Biologisk Forening for Nordvestjylland

 

Lørdag 13. maj kl. 11:00 på Life-scenen:

Naturen blomstrer frivilligt

Skal naturprojekter blive en succes, er det afgørende, at de har den lokale opbakning med, viser ny forskning.

I Nationalpark Thy er nøglen til mere vild natur ikke fredninger og diktater, men frivillighed. Det er gennem frivillige aftaler med lodsejere, stærke samarbejder og inddragelse af lokalbefolkningen, at varige resultater opstår. Og det kan i sidste ende ses på biodiversiteten.

Steffen Brøgger-Jensen, programchef i 15. Juni Fonden, Else Østergaard, leder af Nationalparkfond Thy samt Esben Oddershede, næstformand i Foreningen af Lodsejere i Nationalpark Thy, diskuterer fordele, udfordringer og nødvendighed af at udvikle og styrke naturen gennem involvering af lokalområdet og gennem frivillige aftaler.