Små heste skal sikre stor natur i Thy

10-08-2022

Helårsgræssende heste skal give rigere natur i Thy – og ny viden om græsningens effekt på både landskab, dyr og områdets friluftsliv

10 konikheste er flyttet ind ved Trøjborg og har allerede taget området til sig.

224 hektar statsejet klitnatur er lige blevet indhegnet syd for Klitmøller i Nationalpark Thy. Her er 10 Konik-heste blevet lukket ud i august 2022. De får lov til boltre sig i et nyt stort græsningsprojekt, der skal højne områdets biodiversitet og skabe bedre levesteder for klitnaturens særlige og sjældne plante- og dyreliv. Hestene ejes og tilses dagligt af en privat dyreholder.


Projektet er et samarbejde mellem Naturstyrelsen Thy, Nationalpark Thy og Thisted Kommune, og det bliver fulgt af en ekspertgruppe fra Århus Universitet, der skal undersøge helårsgræsningens effekt på klitnaturen. Det er bl.a. finansieret af 15. Juni Fonden.

"Det er vores mål, at det her projekt giver naturen en hjælpende hånd, og samtidig giver os mere viden om effekterne af helårsgræsningen. De heste der går derude, vil lave en masse sandhuller og optråd (slid), der giver nye levesteder for en række arter. Vi ved, at mange insekter og en art som markfirben har brug for bare sandflader til fødesøgning, solbadning, æglægning m.m. Men vi har brug for mere viden om, hvordan naturen her præcist responderer på denne type græsning", udtaler biolog Cornelia Maj Christensen fra Naturstyrelsen.

Området Trøjborg ved Klitmøller er udvalgt, fordi naturen her har stort potentiale for forbedring. Uden indgreb er klitnaturen nemlig i fare for at gro til i høje græsser og invasive arter som f.eks. rynket rose (også kendt som hybenrose), ligesom områdets klitsøer er ved at vokse til i tagrør. De græssende heste skal holde de uønskede vækster nede og skabe mere dynamik i landskabet. Det vil gavne dyrelivet og vi mennesker vil kunne opleve flere sjældne planter på det rekreative område og sommerfugle som argusblåfugl og klitperlemorssommerfugl.


Størst muligt hensyn til brugerne


Projektet er udformet, så det tager størst muligt hensyn til områdets friluftsliv. Naturstyrelsen Thy, Thisted Kommune og Nationalpark Thy har haft en god dialog med beboere og besøgende i området omkring Klitmøller, med positiv opbakning til følge. Det har betydet, at der stadig sikres god adgang til området, der er etableret 14 klaplåger og 4 led i hegningen. Der opsættes 4 større info-tavler om projektet ved de mest brugte indgange, hvori der står beskrevet, hvordan man bedst muligt færdes på arealet. Hunden skal være i snor, som alle andre steder, og det anbefales, at man går uden om hestene. Derudover er det ikke tilladt at fodre dyrene, da det forhindrer deres naturlige adfærd på arealet, og da vi ikke ønsker, at de får en opsøgende adfærd.

Sideløbende med natureffekten er det et formuleret mål, at projektet også undersøger hestenes og græsningens påvirkning på den rekreative brug af området.

"Det er helt centralt for os, at projektet står på to ben. For ligesom vi har brug for mere viden om helårsgræsning på næringsfattig natur, har vi også brug for at vide mere om, hvordan sådanne indhegnede områder med græssende dyr kan fungere med friluftsliv, lokale borgere og turister, der besøger og bruger vores smukke natur", fortæller Jeppe Pilgaard, biolog ved Nationalpark Thy: ”Med det her projekt får vi en masse værdifuld viden på flere områder, til gavn for de fremtidige græsningsprojekter, der er på vej i Danmark".

Faktaboks

224 hektar statsejet klitnatur indhegnes i området Trøjborg, syd for Klitmøller. Området indeholder bl.a. naturtyperne klithede, hvid klit, klitlavning og lobeliesøer og har højt potentiale for naturforbedring ved helårsgræsning.

10 heste skal året rundt afgræsse området. Konik-heste er en stærk og meget robust race, der er velegnet til helårsgræsning. Hestene tilses dagligt og monitoreres med GPS, så deres brug af området kan kortlægges og så det er nemmere for dyreholder at finde hestene på det 224 ha store areal. 

Det er vurderet, at området indeholder rigeligt med føde året rundt til det antal heste, der skal gå der, og at der er gode områder med ly og tørt leje inde i skoven. Derudover rummer området naturligt forekommende vand – og der etableres to drikkeområder. Hestene tilses dagligt af den private dyreholder. I tilfælde af ekstremt vejr er der udarbejdet en beredskabsplan for håndtering af hestene.


Projektet ledes af Naturstyrelsen Thy og er et samarbejde mellem Naturstyrelsen Thy, Nationalpark Thy og Thisted Kommune. Projektet moniteres af en ekspertgruppe fra Aarhus Universitet og er finansieret af 15. Juni Fonden. Projektet løber frem til 2026 med løbende evaluering.

Konikheste ved Trøjborg

Videoklip med hestene

Vi har forsøgt at vise en video her, men videoen kan ikke afspilles fordi, du ikke har tilladt marketing cookies.

Tryk her for at gennemgå dine tilladelser.

Kontakt

Niels Lind Larsen

Title: Kommunikationsmedarbejder
Phone: 93596985