Ny sti forbinder Cold Hawaii og Nationalpark Thy

06-04-2022

Cold Hawaii og Nationalpark Thy rykker tættere på hinanden med en ny sti mellem Klitmøller og Vilsbøl. Stien indvies fredag den 8. april kl. 15.30.

Foreningsstien ved Klitmøller er blevet forlænget med en rundstrækning på 4,8 km. Stien har gule vejvisere.

Stien er blevet til på initiativ fra Klitmøller Stilaug i tæt samarbejde med Thisted Kommune, Nationalpark Thy, Naturstyrelsen Thy og med økonomisk støtte fra Nordea Fonden. Arbejdet ligger i forlængelse af den nye masterplan for Cold Hawaii, som netop skal bringe aktiviteterne i Cold Hawaii tættere på friluftslivet i Nationalpark Thy.

Den nye sti forlænger Foreningstien, der allerede løber langs åen i Klitmøller, med et ny forløb østpå og ind i Nationalpark Thy. Der er tale om en rundstrækning på ca. 4,8 km, så den samlede Foreningssti nu er 6,9 km. Med rundstrækningen er det blevet muligt for naturglade fastboende og besøgende i området at bevæge sig fra den yderste vandkant og bølgerne i Cold Hawaii mod øst gennem et landskab, som på fineste vis eksponerer nationalparkens særlige natur og kulturhistorie.

“Vi oplever, at der ofte er sammenfald inden for brugergrupperne. F.eks. er der mange både fastboende og besøgende, der surfer, som også går en tur, vandrer eller cykler i Nationalpark Thy. Tilsvarende er der også flere og flere, der næppe kan betegnes som “surfere”, som prøver kræfter med bølgerne i Cold Hawaii gennem områdets surfskoler. Derfor er vi superglade for, at det er lykkedes at samle alle nødvendige parter om den nye forbindelse,” siger Rasmus Johnsen fra Klitmøller Stilaug. 

”Stien forbinder kystlandskabet med det bagvedliggende landskab og skaber dermed en symbiose mellem hav, by og bagland. I Nationalpark Thy ser vi stiforbindelsen som et pilotprojekt for tilsvarende stiforbindelser fra Vestkysten ind i baglandet.” slutter Torben Juul Olsen.

Samarbejdet om stien har også været en symbiose mellem flere parter, der alle fokus på at balancere Nationalpark Thys enestående natur med ønskerne for friluftsliv. “Det er vigtig for os,  at den øgede trafik, som stien skaber, kan forenes med naturværdierne i det terræn, som stien passerer igennem. Heldigvis viste et grundigt screeningsarbejde, at det var muligt. Det er dejligt, når gode samarbejder bærer frugt,” siger forstfuldmægtig Morten Stummann, Naturstyrelsen Thy.

”Thy er en outdoor-destination med rigtig mange tilbud til vands og til lands. Den nye stiforbindelse i Klitmøller supplerer på bedste vis vores outdoor image og øger tilgængeligheden til og benyttelsen af vores smukke natur,” siger formanden for Udvalg for Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknik, Jens Kristian Yde.

”Med den nye sti vil Klitmøllers indbyggere og besøgende få en attraktiv og bekvem adgang til Nationalparken. Den er en vigtig brik i at få flere ud i det fri og en stor gevinst for hele området”,  siger  uddelingschef Christine Paludan-Müllerfra Nordea Fonden.

Indvielsen  af stien foregår fredag den 8. april kl. 15.30 på legepladsen ved Klitmøller Friskole. Alle er meget velkomne.

Indvielse af Foreningsstien

Fredag den 8. april kl. 15.30 på legepladsen ved Klitmøller Friskole (Skolestien 3).

Der vil være korte taler, hvorefter vi tester stien sammen.

På ruten serverer Naturstyrelsen krondyrsuppe med flutes, øl og vand.

Alle er velkomne!