Helårsgræssende heste ved Klitmøller trives

30-09-2022
Nyhed
Godt 50 mennesker står i indhegning og høre skovridder Ole Noe fortælle om projektet

Godt 50 interesserede var mødt op, da Naturstyrelsen Thy onsdag fyraften inviterede indenfor på de 224 indhegnede hektar ved Klitmøller, hvor 10 konik heste nu går året rundt, for at skabe bedre natur på området og give os ny viden om helårsgræsning på klithederne.

Hestene blev sat ud omkring 1. august, og efter de første to måneder kunne Naturstyrelsen fortælle, at projektet – der er et samarbejde mellem Thisted Kommune, Nationalpark Thy og Naturstyrelsen Thy – er kommet godt fra start. Hestene trives, de bruger hele det store areal godt, og de æder både af de lange græsser, hedelyng og rynket rose på arealerne.

Der har været rejst en del bekymringer på de sociale medier om hestenes ve og vel, men Naturstyrelsen understregede, at hestene bliver tilset hver dag af den private ejer, der vurderer hestenes stand og huld.  Ved den mindste mistanke om mistrivsel eller mangel på føde vil der blive tilskudsfodret på arealet eller de berørte heste vil blive taget ud.

To dyrlæger har netop tilset flokken, og de har konstateret, at alle dyr er ved godt huld. Endda bedre end da blev sat ud i august. Hvilket de fremmødte selv kunne se, da den tobenede flok, efter Naturstyrelsen oplæg og svar på mange gode spørgsmål, beså den firbenende.

Hestene er nysgerrige, men holder afstand til os, hvis vi holder afstand til dem. Derfor er det ekstra vigtigt, at man ikke fordrer dyrene, når man besøger området. Bliver de vant til at forbinde mennesker med godbidder, kan de nemlig hurtigt blive for opsøgende, og det kan gøre gæster utrygge ved at færdes på de smukke arealer.

Læs mere om projektet med helårsgræsning

Konik hest æder græs