Årsberetning 2021 for Nationalparkfond Thy

27-04-2022

En nationalpark passer ikke sig selv. Gennem året foregår masser af aktiviteter for at skabe bedre vilkår for naturen. I 2021 er der fx blevet ryddet bevoksning af bjergfyr på Lyngbyhede, hegnet ned til og i Førby Sø for at mindske tilgroning og ryddet glansbladet hæg ned til Flade Sø. For at nævne et par få projekter.

Habitater og bestande overvåges, vandreruter vedligeholdes, og natur- og kulturhistorie formidles med hjælp fra nationalparkens 250 frivillige. Og så fik vi endda også lige åbnet Danmarks første Nationalparkcenter i 2021 - med royal deltagelse.

Alt det og meget mere kan du læse om i årsberetningen for Nationalparkfond Thy, som nu er på gaden.

Naturlig hydrologi ved Messingtoftsande
Naturlig hydrologi ved lukket Messingtoftsandegrøft. Foto: Nationalpark Thy

2021 blev året, hvor Nationalparkfond Thys største byggeprojekt, Nationalparkcenter Thy, blev gjort færdigt. Sekretariatet flyttede i april ind i det nybyggede center i Vorupør, hvor vi for første gang kunne slå dørene op for besøgende d. 15. juni 2021. Med stor succes. På et halvt år nåede mere end 53.000 besøgende, inklusiv Hendes Majestæt Dronning Margrethe, at lægge vejen forbi og få en introduktion til nationalparkens skabelse og natur.

Besøgende havde vi i det hele taget mange af. Trods nok et corona-år med nedlukning af en række aktiviteter i foråret og en lidt forkortet sæson i vinteren har vi kunnet se et ganske stort besøgstal henover sommeren, bl.a. på Lodbjerg Fyr og Stenbjerg Landingsplads. Så igen i 2021 kom mange danskere tættere på naturen i Nationalpark Thy.

Fra flagermus til friluftskort

I samarbejde med Naturstyrelsen Thy, Thisted Kommune og en række private lodsejere er der på flere projekter blevet arbejdet for at styrke sammenhængen i klitnaturen, skabe naturlige vandstande og lysåbne arealer. Til gavn for naturens naturlige beboere - og os tobende brugere. 

En basisregistrering af nationalparkens planter blev færdiggjort i 2021 og dokumenterede 429 forskellige arter af karplanter på 395 lokaliteter. En undersøgelse af dagsommerfugle understregede det fortsatte behov for skabe dynamik i naturen og få flere blomstrende planter, mens en stor undersøgelse af flagermus - med mere end 200.000 registreringer på opsatte flagermusdetektorer - viste, at indsatserne for naturlig hydrologi virker. 

Nationalparkens stab af uundværlige frivillige voksede i året til 250. Et nyt - og lækkert - friluftskort blev produceret, og arbejdet med en helt ny nationalparkplan for årene 2022-28 blev gjort klar til offentlig høring. 

Læs om alt dette og meget mere i årsberetningen, som du finder her.

 

Torben Juul-Olsen

Title: Formand
Phone: 40100881

Else Østergaard Andersen

Title: Leder
Phone: 22221666