100.000 besøgende til Nationalparkcenter Thy i 2022

29-12-2022

100.000 gæster lagde vejen forbi nationalparkcenteret i Nr. Vorupør i år. De flotte tal glæder Nationalpark Thy, der kvitterer med endnu flere oplevelser til de besøgende i 2023

foto: Jacob Gosch

Såvel lokale thyboer som tilrejsende gæster fra Danmark og udlandet har taget rigtig godt imod Danmarks første nationalparkcenter i Nr. Vorupør. Besøgstallet i første hele kalenderår overstiger således alle forventninger. Hele 100.008 gæster nåede at lægge vejen forbi, inden centeret lukkede ned for jul og nytår.

Besøgstallene glæder da også Nationalpark Thys leder, Else Østergaard Andersen:

”Jeg tror, mange kulturinstitutioner i Vestjylland ville være glad for et sådan tilstrømning. Det understreger for os, at folk ikke alene har en stor interesse for naturen i Nationalpark Thy, men også for at få mere viden om den”.

Det er netop, hvad de kan få i Nationalparkcenter Thy, der fungere som en trædesten til naturen. Oplevelsescenteret rummer bl.a. en udstilling om nationalparkområdets landskabsdannelse og dyre- og plantelivet på klitheden. Og centerets frivillige nationalparkværter giver tips og inspiration til de besøgende, når de skal videre ud i Danmarks største vildmark.

Nationalpark Thy havde, optimistisk, estimeret med 70.000 besøgende årligt. Det tal er klart overgået, og det giver blod på tanden til at holde et højt ambitionsniveau, både for Nationalparkcenter Thy og for nationalparkens øvrige besøgssteder:

”Vi føler os rigtig godt integreret på landingspladsen i Vorupør, og samtidig glæder vi os over, at interessen for naturen og landskabet i Nationalpark Thy også smitter af på vores andre besøgssteder. Vi har således ikke fået færre gæster på Lodbjerg Fyr eller på Stenbjerg Landingsplads, efter vi har åbnet nationalparkcenteret. Vi har fået flere”, fortæller Else Østergaard Andersen.

Derfor vil Nationalpark Thy da også byde på nye tilbud til de besøgende i 2023, med eventyrstier for børnene, nye udstillinger i Svaneholmhus på Agger Tange og i informationshuset på Stenbjerg Landingsplads, og et helt nyt besøgssted ved Hanstholm Fyr.

 

Nationalparkcenter Thy holder vinterlukket til 1. februar 2023.

Adresse: Vesterhavsgade 168, Nr. Vorupør, 7700 Thisted