SLING-praktikant på naturområdet

07-12-2021

Kunne du tænke dig at arbejde med naturen i Danmarks største vildmark?

Nationalpark Thy er skabt af havet, vinden, sandet og saltet. Her i det nordvestligste Danmark findes et enestående og vildt naturområde, som vi i fællesskab skal værne om og udvikle. Nationalpark Thy strækker sig over 55 km langs kysten af Thy og rummer et særpræget klitlandskab og nogle af Danmarks reneste søer.

En ny nationalparkplan for 2016-22 er udarbejdet med en klar prioritering af opgaverne i de kommende år.

Nationalparken er en selvejende fond, der arbejder efter formålene i Nationalpark loven. I sekretariatet er der 10 ansatte med mange forskellige fagligheder.

Arbejdsopgaver

Som praktikant på naturområdet skal du hjælpe med at:

 • Planlægge, igangsætte og gennemføre naturprojekter i nationalparken i et tæt samarbejde med bl.a. lodsejere, myndigheder og rådgivere (især genskabelse af naturlig hydrologi og bedre sammenhæng i klitnaturen)
 • Medvirke til at igangsætte et program for basisregistrering og naturovervågning i Nationalpark Thy
 • Bidrage med viden om naturen til kollegaer og samarbejdspartnere
 • Indgå i løsningen af andre af nationalparkens opgaver i relation til planlægning, udvikling, forskning, undervisning, informationsvirksomhed, arbejde med frivillige, samt øvrige sekretariatsopgaver

Faglige kvalifikationer
Som praktikant forventes det, at du:

 • Er SLING-studerende
 • Har indsigt i naturgenopretningsprojekter, herunder også gerne udbudsregler og kontraktstyring
 • Har interesse for den danske natur, herunder gerne et kendskab til nationalparkens naturtyper og arter
 • Har kendskab til lovgivning og tilskudsmuligheder på naturområdet
 • Er vant til at og har lyst til at formidle naturen og de projekter, der gennemføres på f.eks. hjemmeside og facebook
 • Har gode GIS-kundskaber, vi anvender QGIS

Kompetenceprofil
Som praktikant forventes det, at du:

 • Er god til at samarbejde, og er opsøgende og udadvendt i forhold til opgaver og samarbejdsrelationer
 • Arbejder selvstændigt og samtidig kan være en del af et team
 • Er tålmodig og har en positiv og humoristisk indstilling, der bidrager til en god stemning på arbejdspladsen
 • Er god til at strukturere og tilrettelægge arbejdet, gennemføre og afslutte opgaver til fastsatte deadlines
 • Har et godt overblik, sans for detaljer og gode kommunikative evner
 • Ser udfordringer snarere end begrænsning
 • Lyst til at arbejde i en ung netværksorganisation

Dertil kommer, at du har kørekort til personbil og mulighed for at stille bil til rådighed til arbejdet. Der er mulighed for billig bolig i forbindelse med arbejdet.

Ansættelsesområdet er Nationalpark Thy.

Du vil referere til projektleder, Anna Gudrun Worm Tlf. 22 25 72 43 eller mail:Obfuscated Email

Arbejdsstedet er: Vesterhavsgade 168, Vorupør, 7700 Thisted.

Flere oplysninger fås hos projektmedarbejder Line Kragelund (SLING) på tlf. 20 95 74 83 ellerObfuscated Email


Nationalparken betragter mangfoldighed som et aktiv og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge.