Nationalparkfond Thys fjerde råd er trukket i arbejdstøjet

06-04-2021

Rådet består af 23 repræsentanter fra en række forskellige organisationer. Poul Hald-Mortensen blev på rådets første møde i februar valgt som formand, og Niels Vase blev valgt som næstformand.

Liden ulvefod er en sjælden plante i Danmark, men den findes i Nationalpark Thy. Foto af Jens Kristian Kjærgård.

Nationalparkfond Thy ledes af en bestyrelse, der udpeges af miljøministeren. Til at rådgive bestyrelsen i større sager - eller sager af principiel karakter - har bestyrelsen et nationalparkråd. 

Sekretariatets opgave er at hjælpe bestyrelsen med det praktiske i relation til planlægning, projektudvikling, informationsvirksomhed, indgåelse af aftaler, samarbejdsrelationer, administration, med videre.

Nationalparkfond Thy er en uafhængig statslig fond, hvis formål er at etablere og udvikle nationalparken inden for de rammer, som er fastsat ved bekendtgørelsen om Nationalpark Thy. Læs den her

Fondens midler udgøres af en bevilling, der fastsættes på de årlige finanslove og af bidrag fra kommuner og andre bidragydere. Fonden kan også modtage arv, gaver og tilskud med videre.

Se alle rådets medlemmer og find dagsordner og referater på hjemmesiden her. 

Poul Hald-Mortensen

Title: Formand for nationalparkrådet