Nationalparkfond Thys fjerde bestyrelse er nu udpeget af miljøministeren

04-01-2021

Miljøminister Lea Wermelin har netop udpeget Nationalparkfond Thys fjerde bestyrelse for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2023.

Området ved Lyngby. Foto: Anna Gudrun Worm

Udover bestyrelsesformanden er repræsentanter for Landbrug og Fødevarer, Danmarks Jægerforbund, Kystbyernes Netværk og Naturstyrelsen genudpeget for en ny periode.

Poul Nystrup Christensen har i den foregående periode siddet i bestyrelsen som rådets repræsentant. I den kommende 4-års periode repræsenterer han nu Biologisk Forening for Nordvestjylland. Grethe Mejlgaard Eigenbroth har desuden siddet som rådsrepræsentant i bestyrelsen tidligere. Helt nye i bestyrelsen er dermed repræsentanter for Thisted Kommune, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Visit Denmark, Thy Erhvervsforum og Foreningen Vild med vilje.

Bestyrelsesformand Torben Juul-Olsen glæder sig til samarbejdet med den nye bestyrelse:

- Jeg glæder mig til at fortsætte arbejdet for Nationalpark Thy med den nye bestyrelse. Det er dejligt, at miljøministeren med udpegningen har sikret kontinuitet i arbejdet ved, at seks medlemmer allerede har 4 års erfaring fra bestyrelsesarbejdet i Nationalpark Thy. Og det bliver spændende at lære de nye medlemmer at kende og sammen stå i spidsen for nationalparkens mange projekter til gavn for både naturen og lokalområdet. Ikke mindst udarbejdelsen af nationalparkplanen for 2022-28 og færdiggørelsen af Nationalparkcenter Thy.  

 

 

Formand

Torben Juul-Olsen

Bestyrelsesmedlem

Indstillet af

Kristian Tilsted

Thisted Kommune

Ib Nord Nielsen

Danmarks Naturfredningsforening

Grethe Mejlgaard Eigenbroth

Friluftsrådet

Liselotte Schouboe-Madsen

Landbrug & Fødevarer

Karen Serup

Danmarks Jægerforbund

Henrik Haaning Nielsen

Dansk Ornitologisk Forening

Karin Lynggaard

Kystbyernes Netværk

Thomas Borup Svendsen

Naturstyrelsen

Pia Stigaard Skammelsen

VisitDenmark

Mikkel Johansen

Thy Erhvervsforum

Poul Nystrup Christensen

Biologisk Forening for Nordvestjylland

Louise Imer Nabe-Nielsen

Foreningen Vild Med Vilje

1 medlem udpeges senere

Det lokale nationalparkråd

Else Østergaard Andersen

Title: Leder
Mobile: 22 22 16 66