Årsberetning 2020 for Nationalparkfond Thy

07-04-2021

Aktiviteterne i Nationalparkfond Thy spænder vidt lige fra formidling rundt om i nationalparken, opførelse af et nationalparkcenter til basisregistrering af planter og genskabelse af naturlige vandstandsforhold i den unikke klitnatur.

Alt sammen og meget mere kan du læse om i årsberetningen 2020 for Nationalparkfond Thy, som nu er på gaden.

Billedet af et krondyr på Lodbjerg Klithede pryder forsiden af årsberetningen for 2020. Foto af Susanne Worm.

For os alle blev 2020 et år præget af corona-pandemien med nedlukning af en række aktiviteter både forår og efterår. I Nationalpark Thy resulterede det blandt andet i et meget stort besøgstal henover sommeren på vores bemandede besøgssteder Lodbjerg Fyr og Stenbjerg Landingsplads – og ude i naturen.

Så på trods af nedlukningen – eller måske i virkeligheden som resultat af den – kom mange flere danskere i 2020 tættere på naturen også i Nationalpark Thy.

Naturprojekter fortsatte trods corona-pandemien
På trods af store perioder med hel eller delvis nedlukning fortsatte Nationalparkfond Thy i 2020 arbejdet for at styrke sammenhængen i klitnaturen.

Blandt mange andre naturprojekter blev der fx indgået aftaler om rydning af invasive arter som bjergfyr, contortafyr og rynket rose på flere store, privatejede arealer omkring Lyngby, og der blev genskabt naturlige vandstandsforhold ved Messingtoft Sande.

Nationalparkcenter Thy blev årets største opgave økonomisk set
De første spadestik til centret blev taget i fællesskab af miljøministeren, borgmesteren og formanden for Nationalparkfond Thy den 24. januar 2020 sammen med 200 børnehavebørn.

Centret, der bygges ind i en klit ved landingspladsen ved Nr. Vorupør, er blevet en realitet takket være store donationer fra Thisted Kommune, en række fonde, virksomheder, foreninger og privatpersoner. Nationalparkcenter Thy indvies i 2021.

Shelterpladsen ved Lodbjerg Fyr er udvidet med et gruppeshelter, der kan bookes af institutioner og lign.

Der er udarbejdet en ny folder over den nordlige del af nationalparken, og endelig er arbejdet med tilvejebringelse af den næste nationalparkplan for årene 2022-28 blevet indledt i 2020.

Læs om alt dette og meget mere i årsberetningen, som du finder her.

Torben Juul-Olsen

Title: Formand
Phone: 40100881

Else Østergaard Andersen

Title: Leder
Phone: 22221666