Undersøgelse i Nationalpark Thys klitlandskab har påvist 20 nye fluearter for Danmark

08-02-2021

En undersøgelse målrettet edderkopper i nationalparkens klitheder gav et overraskende resultat. Nemlig fundet af 20 hidtil ukendte fluearter i Danmark.

Kæmpefluen harald lever her i Nationalpark Thy. Den fortrækker heder og overdrev. Kæmpefluen Harald er den største snylteflue, vi har i Europa. Den voksne flue lever af nektar og pollen.

Lektor Søren Toft fra Institut for Bioscience ved Århus Universitet lavede i 2013 og 2014 en undersøgelse af edderkoppefaunaen i den hvide og grå klit i Nationalpark Thy.

Forskerne har undersøgt smådyrsfaunaen i sandoverfladen ved at opsætte små faldfælder på den hvide og grå klit ved Agger Tange, Stenbjerg, Hanstholm Vildtreservatet og Vangså Hede. Fælderne var gravet ned i sandet og indeholdt vand og sæbe, så dyrene hurtigt druknede.

Mange andre dyr end edderkopper blev fanget i fælderne

To af Søren Tofts kolleger, lektor emeritus Boy Overgaard Nielsen og mag.scient. Lise Brunberg Nielsen, har nu gennemgået fluerne fra fælderne. Det viste sig, at der blev fanget ikke mindre end 227 forskellige arter af fluer, der lever i den hvide og grå klit i Nationalpark Thy.

Af de mange fluearter er 20 aldrig tidligere fundet i Danmark. Undersøgelsen blev lavet i samarbejde med Naturhistorisk Museum i Århus, Nationalpark Thy og Naturstyrelsen Thy.

I løbet af de to år blev der fanget 15.670 fluer. De repræsenterer 31 forskellige fluefamilier. De hyppigste af de fundne fluer var pukkelfluer efterfulgt af styltefluer, springfluer og græsfluer.

Fangsten af fluer i faldfælderne afspejler en alsidig flueaktivitet på sandoverfladen, f. eks. i forbindelse med klækning, byttesøgning og æglægning. Undersøgelsen viste også, at der er stor forskel på hvilke arter, der lever i henholdsvis den hvide klit og den grå klit, og hvornår de er aktive i løbet af året.

Undersøgelsen er en del af et større forskningsprojekt om udviklingen af klitlandskabets biodiversitet i Thy ledet af Institut for Bioscience ved Århus Universitet.

Cornelia Maj Christensen

Title: Naturmedarbejder Naturstyrelsen Thy
Phone: 72 54 39 67
Mobile: 22 22 16 72

Else Østergaard Andersen

Title: Leder Nationalpark Thy
Mobile: 22 22 16 66