[ARTIKEL FORÆLDET] Udskudt sæsonstart pga. coronavirus

26-03-2020

[Herunder ses en nyhed fra marts 2020. Lodbjerg Fyr er nu genåbnet og kan besøges. Se: https://nationalparkthy.dk/oplev-nationalparken/sevaerdigheder/lodbjerg-fyr/]

Nationalpark Thy følger de officielle anbefalinger og tager løbende bestik af situationen omkring covid-19.

Set i lyset af de foranstaltninger regeringen har iværksat for at begrænse smitten, er stort set alle vores aktiviteter sat i bero, herunder åbning af Stenbjerg Infohus, Lodbjerg Fyr med formidling og kaffestue, gå-i gang-ture, spring på cyklen osv. Til orientering er ”gården” ved Lodbjerg Fyr lukket af, så tårn og udstilling ikke kan besøges. Dette er også en følge af de officielle anbefalinger. Arrangementet ”Nat i Naturen” d. 2/5 er desuden aflyst (dette er arrangørernes beslutninger).

Når vi igen kan ses og mødes, vil vi hurtigst muligt igangsætte planlagte aktiviteter.

Naturen kan selvfølgelig stadig besøges – og vi opfordrer alle til at komme ud og se hvordan foråret pibler frem alle steder. Det er en god idé at hente en appen "Nationalpark Thy" ned på din telefon. den kan guide dig til gode naturoplevelser. Se mere på https://nationalparkthy.dk/oplev-nationalparken/appfoldereboeger/