Revision af nationalparkplanen

22-07-2020
Nationalparkplan 2022-2028

12 år er snart gået, siden Nationalpark Thy blev indviet. Og det er nu igen blevet tid til at revidere nationalparkplanen.
Du har mulighed for at komme med idéer og forslag frem til d. 18. oktober.

Det igen blevet tid til at revidere nationalparkplanen og du har mulighed for at komme med forslag.

Grundlaget for udviklingen i Nationalpark Thy

En nationalparkplan danner grundlaget for nationalparkfondens arbejde med at udvikle Nationalpark Thy i henhold til bekendtgørelsen om Nationalpark Thy.

Planerne gælder for en seksårig periode, men indeholder også visioner og mål for udviklingen på længere sigt. Planen beskriver bl.a., hvordan naturkvaliteten kan styrkes, herunder sikre kontinuitet, fri dynamik og naturlig vandbalance, og muligheden for at skabe større sammenhæng mellem naturområderne. Planen beskriver desuden, hvordan kulturmiljøer og kulturhistoriske spor bevares, synliggøres og formidles og viden om dem udbygges. Og den beskriver, hvordan mulighederne for naturoplevelser, forskning og undervisning kan styrkes, samt hvordan turisme og andre erhverv kan udvikles på et bæredygtigt grundlag og meget, meget mere.

Den nuværende plan gælder til 31. marts 2022. Inden den endelige plan gøres færdig, sendes den i høring i offentligheden i 12 uger. Det forventes at være i sommeren 2021.

Læs mere om arbejdet og kom med dit forslag

Du kan læse mere om arbejdet, bl.a. idéoplægget til planarbejdet her: Nationalparkplanen

Her kan du også læse en redegørelse om udviklingen i og omkring Nationalpark Thy siden 2014 og en evaluering af nationalparkfondens indsats hidtil. Endelig kan du læse materialet i forbindelse med både den eksisterende nationalparkplan for 2016-22, samt den foregående plan, der var Danmarks første af slagsen.

Forslag til nationalparkplanen sendes elektronisk via Nationalparkplanen.

Else Østergaard Andersen

Title: Leder
Phone: 22 22 16 66