Ny bevilling til formidlingen i Nationalparkcenter Thy

02-04-2020

PRESSEMEDDELSE – NATIONALPARKCENTER THY

Med en bevilling på 1.050.000 kr. fra Sportgoodsfonden har Nationalpark Thy fået midler til løfte kvaliteten af den kommende udstilling i Nationalparkcenter Thy.

Midlerne skal gå til at udforme tre film, der skal inspirere, motivere og vække interessen hos de besøgende for – klitheden, sandflugten og Nationalpark Thy.

”Vi er utrolig glade for Sportgoodsfondens støtte.” siger Torben Juul-Olsen, bestyrelsesformand i Nationalpark Thy. ”Med de her film får vi mulighed for at lave et særligt nedslag i vores formidling på nogle temaer, der ligger os meget på sinde. Og ikke mindst, får vi med dette medie mulighed for at ramme en bred målgruppe. Vi ser frem til næste forår, at kunne åbne et hus, hvor besøgende kan blive inspirerede og motiverede til at komme ud på oplevelser i Nationalpark Thys storslåede natur”.

Nationalparkcentret bliver en væsentlig trædesten til naturen – til mageløse oplevelser og fortællinger i Danmarks største vildmark og en form for hovedindgang til nationalparken for de mange, der ikke er vante med at færdes i naturen. Placeringen ved landingspladsen i Nr. Vorupør er valgt, fordi her netop er mulighed for både at have en indgang fra byen, der er Thys naturlige turistcentrum og en udgang til den vilde og storslåede natur umiddelbart nord for byen.

Nationalparkcentret er allerede nu under anlæggelse i Vorupør, hvor det bliver bygget ind i en klit. Derinde vil man som besøgende komme ind i et stort formidlingsrum, hvor landskabets store skala gøres håndgribeligt samtidig med, der gives mulighed for at gå på opdagelse i nogle af de detaljer, som ligger gemt i helheden om fx den nordatlantiske klithedes planter og dyr, samt sandflugt, der i perioder har medvirket til at skabe et helt særligt naturområde.

Det er rådgivere fra Thøgersen & Stouby der udformer formidlingsprojektet i samarbejde med nationalparkens mange aktører, der skal inspirere og motivere besøgende til at søge videre ud mod de storslåede naturoplevelser nationalparken kan byde på.

Det nye nationalparkcenter ventes at åbne i foråret 2021.

Få mere at vide:

  • Bestyrelsesformand Torben Juul-Olsen, formand@danmarksnationalparker, 4010 0881
  • Leder Else Østergaard Andersen, Obfuscated Email, 2222 1666
  • Projektleder Esben Colding Broe, Obfuscated Email, 6062 0100

Projektnavn: Nationalparkcenter Thy

Projektejer: Nationalpark Thy 

Projektperiode: 1. Januar 2020 – 1. April 2021 

Samlet budget: 33,05 mio. kr.

Bidragydere: 
Thisted Kommune: 10 mio. kr.
A.P. Møllerfonden: 8 mio. kr.
Realdania: 3,5 mio. kr.
Nordea-fonden: 3 mio. kr.
Augustinus-Fonden: 3 mio. kr.
Nationalpark Thy Venner: 1,5 mio. kr.
William Demant Fonden: 1 mio. kr.
Sportgoodsfonden: 1,05 mio. kr.
Nationalpark Thy: 2 mio. kr.