Nationalpark Thys bestyrelsesformand udpeget for 4 år mere

22-12-2020

Miljøminister Lea Wermelin har udpeget Torben Juul-Olsen til at være bestyrelsesformand i 4 år mere fra 1. januar 2021.

Miljøminister Lea Wermelin og bestyrelsesformand Torben Juul-Olsen holdt begge taler ved 1. spadestik til Nationalparkcenter Thy sammen med 200 børnehavebørn
Miljøminister Lea Wermelin og bestyrelsesformand Torben Juul-Olsen holdt begge taler ved 1. spadestik for Nationalparkcenter Thy. På billedet ses de sammen med mange forventningsfulde børn, der skulle hjælpe med at grave sand væk til bygningen.

Torben Juul-Olsen har været formand for Nationalparkfond Thys bestyrelse siden januar 2017.  Bestyrelsen udpeges af ministeren for fire år ad gangen, og såvel formand som øvrige medlemmer kan genudpeges en gang. Ved årsskiftet 2020/2021 tiltræder således den fjerde bestyrelse for Nationalparkfond Thy. Omkring halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne kan genudpeges.

"Jeg er super glad for at få lov til at tage endnu en fireårs periode som bestyrelsesformand for Nationalpark Thy" udtaler Torben Juul-Olsen. "Der er utroligt mange spændende ting i gang, som jeg gerne vil være med til at løfte. Både når det handler om at skabe vildere natur i Nationalpark Thy, om at færdiggøre byggeriet af Nationalparkcenter Thy, der indvies i foråret 2021 og resten af projektet, vi kalder Trædesten til naturen. Og hvem ved, måske kan jeg også være med til at nationalparken udvides markant inden for de næste år. Forslagene om at udvide Nationalpark Thy til Bulbjerg og med hele Krik Vig har jo netop fået opbakning fra et flertal i den afgående bestyrelse og skal drøftes med Thisted Kommunalbestyrelse i det nye år. Jeg har desuden aftalt med miljøminister Lea Wermelin, at hun snart kommer herop igen og stifter nærmere bekendtskab med den klitnatur, som er det helt særlige ved Nationalpark Thy".

Fra januar 2021 får yderligere to foreninger en plads i bestyrelsen: Biologisk Forening for Nordvestjylland og Vild med Vilje. Dermed kommer bestyrelsen til at bestå af en formand og 13 medlemmer: Thisted Kommune, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, Landbrug & Fødevarer, Thy Erhvervsforum, Visit Denmark, Danmarks Jægerforbund, Dansk Ornitologisk Forening, Kystbyernes Netværk, Biologisk Forening for Nordvestjylland, Vild med Vilje, Naturstyrelsen og Nationalparkrådet.

Bestyrelsesformand Torben Juul-Olsen

Torben Juul-Olsen

Title: Bestyrelsesformand
Mobile: 40100881