Offentligt møde om eventuel udvidelse af Nationalpark Thy d. 29. oktober 2020 kl. 19.00 i Hanstholm

07-10-2020
Udvidelse

Der er ønsker fra flere sider om udvidelse af nationalparken. Derfor afholder nationalparkbestyrelsen et møde for at afsøge interessen. Der er begrænset deltagerantal og tilmelding er derfor nødvendig på https://tourdethy.billetekspressen.dk.

Foto: Mette Johnsen

Er du lodsejer i et område, der kunne skabe bedre sammenhæng i naturen? Er du interesseret i at vide, hvad det vil kunne betyde, at være lodsejer i Nationalpark Thy eller bo i nærområdet? Så mød op til en aften, hvor bestyrelsen for Nationalpark Thy vil undersøge interessen for eventuel udvidelse.

Mødet afholdes på Montra Hotel Hanstholm torsdag d. 29. oktober kl. 19.00. Der er grundet retningslinier for COVID-19 et begrænset antal pladser og alle deltagere skal selv medbringe og bære mundbind. Tilmelding skal ske senest d. 22. oktober 2020 på https://nationalparkthy.billetexpressen.dk/event/sheet/offentligt-mode-om-eventuel-udvidelse-af-nationalpark-thy-2CB7D971D170413A8797CE4A6E7D23A6#39922 (deltagelse er gratis, men der skal ske tilmelding via linket).

Såfremt interessen for at deltage i mødet overstiger antallet af pladser, vil der blive opsat livestreamning, så man kan deltage i mødet hjemmefra. Hvis det bliver tilfældet vil det blive annonceret på nationalparkens hjemmeside når selve mødet er udsolgt.  

Efter mødet d. 29. oktober vil bestyrelsen tage stilling til om der foreligger et grundlag for at igangsætte en decideret proces omkring en eventuel udvidelse og i så fald hvorledes en mere dybdegående undersøgelse vil skulle tilrettelægges. Bestyrelsen drøfter sagen på førstkommende møde i december 2020.

 

 

Torben Juul-Olsen

Title: Bestyrelsesformand