Livestreaming af offentligt møde om eventuel udvidelse af Nationalpark Thy

27-10-2020
Udvidelse

Torsdag d. 29. oktober afholder bestyrelsen for Nationalparkfond Thy offentligt møde for at afdække interessen for en eventuel udvidelse af Nationalpark Thy. Mødet livestreames via denne hjemmeside.

Torsdag d. 29. oktober afholder bestyrelsen for Nationalparkfond Thy offentligt møde for at afdække interessen for en eventuel udvidelse af Nationalpark Thy.

For at kunne give alle interesserede mulighed for at komme med input til bestyrelsen livestreames det fysiske møde på Montra Hotel Hanstholm, så man også kan deltage hjemme fra sin computer. Der vil være mulighed for at stille spørgsmål som deltager i salen såvel som via den online platform (skriftligt via chatfunktion).

Link til online deltagelse offentliggøres umiddelbart før mødet på Nationalpark Thys hjemmeside. Streamingen sker via Facebook. Har du ikke mulighed for at deltage via faceebook kan du sende en email til Obfuscated Email for alternativ adgang. Der kræves ikke tilmelding til livestreamning.

Mødet i Hanstholm følger retningslinjerne for siddende forsamlinger. Tilmeldte deltagere til mødet i Hanstholm skal medbringe og bære mundbind. Hvis du er tilmeldt det fysiske møde men alligevel ikke ønsker at deltage, bedes du sende afbud til Hanne Hornstrup inden onsdag kl. 12 på Obfuscated Email.

 

Program for mødet:

  1. Velkommen ved bestyrelsesformand Torben Juul-Olsen
  2. Oplæg ved ”Nationalparkgruppen i Lildstrand” vedr. forslag om udvidelse til Bulbjerg
  3. Oplæg ved Dansk Ornitologisk Forening (DOF) vedr. forslag om udvidelse i Krig Vig 
  4. Hvad betyder det at være en del af Nationalpark Thy v. sekretariatsleder Else Østergaard Andersen
  5. Spørgsmål og bemærkninger
  6. Afrunding og opsamling ved bestyrelsesformand Torben Juul-Olsen 

Har du allerede nu konkrete spørgsmål, er du meget velkommen til at sende dem på forhånd til Hanne Hornstrup (Obfuscated Email) senest ved udgangen af onsdag d. 25. oktober. Spørgsmål kan selvfølgelig også stilles på mødet.

Efter mødet d. 29. oktober vil bestyrelsen tage stilling til om der foreligger et grundlag for at igangsætte en decideret proces omkring en eventuel udvidelse og i så fald hvorledes en mere dybdegående undersøgelse vil skulle tilrettelægges. Bestyrelsen drøfter sagen på førstkommende møde i december 2020.

Hanne Hornstrup

Title: Projektleder
Mobile: 20916204