Få hjælp og inspiration til at flytte undervisningen ud i nationalparken

21-04-2020

Her i coronatiden vil Nationalpark Thy gerne understøtte udeundervisningen.

Storm og Pil er de to gennemgående figurer i "Storm og Pil opgaveløbet" i Vilsbøl Plantage

Hverdagen er vendt op og ned for mange i tiden og det stiller nye krav til os alle sammen. Skoleeleverne skal fx undervises mere udendørs, og her i coronatiden vil Nationalpark Thy gerne understøtte udeundervisningen, og hjælpe lærerne med at flytte undervisningen ud i nationalparken.

Vi har fem aktuelle tilbud:

  1. Tilskud til bustransport
  2. Opgaveløb i Vilsbøl Plantage med/uden formidler
  3. Inspiration til udeundervisning
  4. Lån af Skovly i Vilsbøl Plantage
  5. Temadag om udeskole og friluftsliv

1. Tilskud til bustransport

Nationalpark Thy kan give et bustilskud på 600 kr. pr. klasse, når I afprøver et forløb fra undervisningsdatabasen.

Sådan gør du:

Tag kontakt til Bo Immersen på 2222 1662 eller Obfuscated Email og lav en aftale om lokalitet og undervisningsforløb.

Skolen skal efter turen sende faktura til Nationalpark Thy (EAN 5798000860568)

OBS. Der er afsat midler til 15 busture, så det er i udgangspunktet først til mølle.

2. Opgaveløb i Vilsbøl Plantage

Nyt corona-tilpasset opgaveløb målrettet 2. – 4. klasser. Hvis du er uvant med at flytte undervisningen ud i naturen, kan du få en formidler/naturvejleder med ud. Fokus er på at skabe gode oplevelser i naturen, så elever og lærere bliver trygge ved at flytte undervisningen ud i det fri.

I skal gå ca. 2,5 km i skoven og finde 10 poster. Ved hver post skal I løse en opgave. Se forløbet her i undervisningsdatabasen.

Se videoklip med introduktion til opgaveløbet.

Der er ikke adgang til toiletter og rindende vand, så vand/sæbe/håndsprit samt toiletpapir og en lille skovl skal medbringes.

Sådan gør du:

Tag kontakt til Bo Immersen på 2222 1662 / Obfuscated Email aftal indhold, tid og sted. OBS. Der er begrænset kapacitet.

3. Inspiration til udeundervisning

Nationalpark Thy har i samarbejde med bl.a. Thisted Kommune og Naturstyrelsen Thy lavet 75 undervisningsforløb knyttet til Nationalpark Thy til forskellige alderstrin i grundskolen. Brug forløbene som de er, eller find inspiration til din udeskole.

Sådan gør du:

Brug søgefunktionen på https://undervisning.nationalparkthy.dk/find-opgaver/

4. Lån af Skovly

Tilbuddet: Nationalpark Thy har lavet en aftale med Thisted Gymnasium, som betyder, at skoler gratis kan låne ”Skovly” i Vilsbøl Plantage. Læs mere om Skovly.

Sådan gør du:

Aftal lån af Skovly med Ulla på Obfuscated Email.

OBS. Lejere skal selv sørge for rengøring.

5. Temadag/lærerkursus

Vi gør også opmærksom på temadagen ”Udeskole, Natur og Friluftsliv i skolen” den 31. august 2020. Se mere på RUM

 

Få yderligere info hos:

Bo Immersen, Nationalpark Thy på 2222 1662 / Obfuscated Email

Bo Immersen

Title: Projektleder
Phone: 72541505