Nationalpark Thys bestyrelse er klar til en markant udvidelse af Nationalpark Thy

18-12-2020
Udvidelse

Der er i nationalparkens bestyrelse opbakning til at arbejde videre med en markant udvidelse af Nationalpark Thy. I samarbejde med Thisted Kommune tages der nu stilling til den videre proces.

Nationalpark Thy er kendt for sammenhængende områder af klithedenatur. Foto: Susanne Worm

Gennem de senere år er der kommet forslag fra flere foreninger om både små og store udvidelser af Nationalpark Thy - bl.a. et område mellem Hanstholm og Bulbjerg samt hele Krik Vig. Dette var årsagen til, at Nationalparkfond Thys bestyrelse d. 29. oktober holdt et offentligt møde – både fysisk i Hanstholm og livestreamet på nettet – hvor alle havde mulighed for at give deres holdning til kende.

Et flertal i nationalparkens bestyrelse besluttede på bestyrelsesmødet den 16. december 2020 at tage kontakt til kommunalbestyrelsen i Thisted Kommune med henblik på en videre proces. En proces, hvor der skal ske en afklaring af hvilke lodsejere, der gerne vil have arealer med i en udvidet Nationalpark Thy.

Først når en afgrænsning er forhandlet på plads, vil kommunalbestyrelsen skulle tage endelig stilling, og miljøministeren vil kunne udarbejde et forslag, som sendes i offentlig høring, inden en ændring af grænsen kan blive en realitet.

- Nationalpark Thy er bygget på frivillighed og lokalt engagement, siger bestyrelsesformand Torben Juul-Olsen og fortsætter:

- Det er det, vi er kendt vidt og bredt for. Og vi er stolte over at være lykkedes så godt med det, at der nu er en række stemmer i befolkningen, som gerne vil have nationalparken endnu større. Danmark har brug for større sammenhængende naturområder. Og nationalparkerne i Danmark er netop blevet til på baggrund af kritik fra OECD af, at danske naturområder er for små og for spredte.

- Vores arbejde med at skabe større sammenhæng mellem naturperlerne i Nationalpark Thy sammen med dem der ejer jorden har vist, at det kan lade sig gøre. Mange private lodsejere vil rigtig gerne være med til at skabe en vildere natur og tage ansvar for at skabe bedre levevilkår for truede og sårbare arter, som findes i Nationalpark Thy. Senest gælder det bl.a. omkring Lyngby, hvor vi i år er lykkedes med at skabe bedre natur sammen med private lodsejere på ca. 110 ha.

Selvom nationalparkbegrebet snart er 150 år gammelt, er det stadig ret nyt i Danmark. Men det er et hæderkronet mærkat, som er kendt verden over, og som er med til at skabe stolthed og et skift i mindset.

- Her i Nationalpark Thy har det skabt stolthed til en natur, som mange ikke har regnet for noget særligt, slutter Torben.

Torben Juul-Olsen

Title: Formand Nationalparkfond Thy
Phone: 40100881