To nye undervisningsforløb ved Lodbjerg Fyr

21-10-2019

Tag eleverne med ud i Nationalpark Thy og kom tæt på nogle af Thys ældste fortidslevn: Gravhøjene ved Lodbjerg Fyr.
To klasser kan afprøve forløbene gratis i samarbejde med arkæolog Alice Bolt-Jørgensen.

Med to nye forløb i Nationalpark Thy Klasseværelset, “Bondestenalder - Jættestuen ved Lodbjerg Fyr” og “Bronzealder - Gravhøjene nord for Lodbjerg Fyr” introduceres eleverne til gravskik og levevilkår i hhv. bondestenalderen og bronzealderen. Gennem praktiske øvelser, faktaark og video føres eleverne tilbage til en tid, hvor samfundets øverste blev gravlagt i imponerende gravhøje, der kunne ses i miles omkreds.

Fra arkæologiske udgravninger af bl.a. Jættestuen ved Lodbjerg Fyr og af mange overpløjede bronzealdergravhøje rundt om i Thy, er vores viden om datidens gravskik stor. Men undersøgelserne fortæller også om landskabsudvikling og landbrug ligesom vi bliver klogere på handelsforbindelser og kontakt med fjerne egne.

Med de to nye forløb i Nationalpark Thy Klasseværelset lærer eleverne at genkende fortidslevnene i landskabet samtidig med, at de får viden om levevilkårene for de mennesker, der byggede gravmonumenterne. Ved at stå på det sted, hvor tingene foregik for 5.000 år siden bliver eleverne vidner til en ældgammel kultur, som har formet landskabet og efterladt sig spor, der stadig er synlige - når blot man ved, hvad man skal kigge efter.

De to nye forløb om oldtiden i Nationalparken er udviklet af arkæolog Alice Bolt-Jørgensen i samarbejde med Nationalpark Thy.

Gratis testforløb

Har I lyst til at hjælpe med at finpudse de to nye forløb, som er målrettet historiefaget på mellemtrin og overbygning? Så er der nu mulighed for at melde sig som test-klasse.

Sammen med arkæolog Alice Bolt-Jørgensen gennemfører I et af de to forløb ved Lodbjerg Fyr. Efterfølgende er der en kort evaluering, hvor I kan komme med input til, hvordan forløbet kan blive endnu bedre. Skoler i lokalområdet har også mulighed for, at få besøg af Alice forud for turen ud i Nationalparken og dermed få en introduktion til emnet.

Der afholdes ét testforløb for emnet “Bondestenalder - Jættestuen ved Lodbjerg Fyr” og ét testforløb for emnet “Bronzealder - Gravhøjene nord for Lodbjerg Fyr”. Det er gratis at deltage, dog skal I selv betale transport til og fra Lodbjerg Fyr. Pladserne fordeles efter først-til-mølle-princippet. Det tilstræbes, at afholde forløbene inden nytår 2019.

Aftal testforløb med Alice på tlf. 31 34 56 66.

 

Find undervisningsforløbene her: 

Bronzealder - Gravhøje nord for Lodbjerg Fyr

Bondestenalder - Jættestuen ved Lodbjerg Fyr

 

Bo B. Immersen

Title: Projektleder, Formidling og friluftsliv
Phone: 7254 1505
Mobile: 2222 1662