Naturpleje-sommerlejr for studerende

12-03-2019

Nationalpark Thy, Naturstyrelsen Thy og Thisted Kommune inviterer naturfaglige studerende fra hele landet til sommerlejr om naturpleje i uge 27.
Der er nu åben for tilmelding.

I løbet af sommerlejren udfører deltagerne forskellige naturplejeprojekter som høslæt og rydning af invasive arter.

Naturpleje – høslæt og rydning af invasive arter

Nationalpark Thy rummer Europas største andel af klitnatur og hertil en lang række særlige og beskyttede arter som tinksmed, traner, stor vandsalamander, kødædende soldug og flere hundrede sjældne arter af laver. Men klitnaturen er sårbar overfor tilgroning af invasive arter og det er bl.a. rydning af disse, at deltagerne på sommerlejren kan hjælpe med.

To af dagene udfører deltagerne høslæt, hvor man slår græs med le og lægger det på hæs efter gamle traditioner. Herved holdes en ældgammel kulturtradition i live og der udføres naturpleje. Ved høslæt fjernes næring fra jorden, hvilket giver plads til mere sjældne blomstrende urter i stedet for almindelige græsarter. Høslæt danner derved levegrundlag for sommerfugle og andre nektarsøgende insekter.

"Her får de studerende jord under neglene, vind i håret og sved på panden, mens de oplever Danmarks største vildmark og bliver klogere på naturpleje og den                          særprægede klithedenatur”  
Sådan lyder det fra sommerlejrens koordinator, Cathrine Lykke Sørensen.

Lejrbål, udflugt og udvidet netværk – lejren er meget mere end hårdt arbejde

Sommerlejren er mere end hårdt arbejde med naturpleje. Det er en super hyggelig uge med mad over bål og overnatning i shelter. Der er flere aktiviteter planlagt som en botanisk feltekskursion (plante-nørde-tur), kajak-lege på en af nationalparkens søer, sanke-tur (samle mad i naturen) og udflugt til nationalparkens seværdigheder og naturplejeprojekter.

Sommerlejren er kort sagt for de studerende, der ønsker at:
  -  gøre noget godt for naturen i Nationalpark Thy
  -  lære om den specielle klithedenatur
  -  opleve Danmarks største vildmark
  -  udvide deres netværk gennem naturfaglige studerende fra hele landet

 

 

Tilmelding:

Tilmelding er over mail til Cathrine Lykke Sørensen.

Skriv ved tilmelding dit navn, alder, telefonnummer, uddannelse, uddannelsessted og semester.

Vi har et begrænset antal pladser – så skynd dig at sende din tilmelding!

Cathrine Lykke Sørensen

Title: Frivilligkoordinator og naturvejleder
Phone: 40597388