VEL MØDT TIL INDVIELSEN AF LODBJERG FYR

16-05-2019

2019 er et helt særligt år for Lodbjerg Fyr. Her åbner fyret efter en gennemgribende restaurering og indvier en ny udstilling i fyrkomplekset, og det markeres med en indvielse lørdag den 25. maj 2019, hvor alle interesserede er inviteret!

Lørdag den 25. maj inviterer Lodbjerg Fyr til indvielse efter en gennemgribende renovering. Foto: Torben Hedegaard.

I slutningen af maj sidste år blev første spadestik taget til en stor restaurering af Lodbjerg Fyr. Efter restaureringen vil fyret spille en central rolle i formidlingen omkring Nationalpark Thy. Lørdag den 25. maj markerer Nationalpark Thy, at restaureringen er afsluttet og at fyret i sin nye form nu står klar til at tage imod besøgende.

DAGENS PROGRAM

Den officielle indvielse om lørdag d. 25. maj med taler og klipning af snor til den nye udstilling ved fyret starter kl. 16, men fra klokken 14 bliver der lagt op til hyggeligt samvær omkring fyret med kaffe og fyrtårnskage, forskellige aktiviteter såsom mulighed for at afprøve de nye rygsække med forskelligt grej til aktiviteter i naturen - oplagt for børn, guidede ture ved frivillige i Nationalpark Thy, fugletur ved Poul Hald-Mortensen, Dansk Ornitologisk Forening og jazzmusik v. Rasmus Vestervig og kompagnon.

Efter klipning af snoren vil den nye udstilling ved fyret være åben for besøgende:
 - I nordfløjen kan du blive klogere på fyrets historie, fyrfaldne fugle og lære lidt om naturen omkring fyret. Her er også mulighed for at opleve originale akvareller af den danske billedkunstner og fuglekender, Carl Christian Tofte.
 - I sydfløjen kan du i de nyindrettede kaffestuer se, hvordan livet var for dem, der boede på fyret i ”gamle dage”, og i kontoret kan du se, hvad en fyrmesters arbejde bestod i. Fra fyrtårnets top kan du nyde synet over nationalparken og Vesterhavet og læse nærmere om nogle af udsigtspunkterne.
 - Udenfor er der mulighed for at nyde den storslåede natur i Danmarks største vildmark fra en af stierne, der udgår fra fyrets forplads, eller fornemme fortidens vingesus ved resterne af en gammel storstensgrav.

Nærmere program ses her: Program for indvielse af Lodbjerg Fyr 

Indvielsen er åben for alle og kræver ikke tilmelding. Vi opfordrer (de der kan) til at følges til fods eller på cykel fra omkringliggende byer, P-pladsen ved Lodbjerg Kirke m.v. Hold øje med kalenderen på www.thy360.dk for nærmere information om organisering af gå-/cykelture.

ÅBNINGSTIDER EFTER INDVIELSE

Dagen efter indvielsen vil der dagligt være adgang til selve fyrtårnet og udstillingen i tidsrummet 7-21 og åbent i kaffestuen bemandet af Nationalpark Thys frivillige kaffestueværter i tidsrummet 11-16.
Lørdag-søndag fra d. 26. maj kan man i tidsrummet 11-16 også møde Nationalpark Thys frivillige fyrværter, der fortæller om fyrets historie, naturen i området, landskabsdannelse m.m.
I skolernes sommerferie vil fyrværterne også være ved fyret onsdag og torsdag i samme tidsrum.

PARTNERE OG BIDRAGSYDERE

Nationalparkens restaureringsprojekt af Lodbjerg Fyr er forankret i et partnerskab med Naturstyrelsen Thy og Thisted Kommune. 
Restaureringsprojektet er eksternt støttet af Færchfonden, Realdania, Friluftsrådet og Nordea-fonden. 

Kontakt:

Charlotte Katholm

Title: Fyrmoster