Samarbejde om rekreative ruter i Nationalpark Thy

10-10-2019

Ny aftale danner grundlag for udvikling af vandre- og cykelruter i Nationalpark Thy.

I forbindelse med Nationalpark Thys indsats ”Trædesten til Naturen”, er der rejst fondsmidler til at udbygge og opgradere netværket af cykel- og vandreruter. Målet er at forbedre brugernes muligheder for at opleve nationalparken ad nye ruter samtidig med, at en udbedring og sanering af nuværende ruter giver mulighed for bedre at styre de besøgendes færdsel. På denne baggrund har Nationalpark Thy i samarbejde med Thisted Kommune og Naturstyrelsen Thy udarbejdet en helhedsplan for vandre- og cykelruter i Nationalpark Thy.

Nationalpark Thys formand Torben Juul-Olsen fortæller, at helhedsplanen giver svar på, hvordan netværket af især vandreruter skal udvikles inden for Nationalpark Thys grænser samt til og fra nationalparken.

Arbejdet med at lave en helhedsplan er støttet med midler til friluftsliv af Friluftsrådet, mens det konkrete arbejde med skiltning og formidling er støttet af Nordea-fonden.
Frem til udgangen af 2021 vil parterne arbejde på at realisere planen, som allerede har resulteret i nye og ændrede ruter omkring Lodbjerg Fyr. Nu udgår der fire vandreruter fra fyret samtidig med at den gennemgående vandrerute Vestkyststien og den nationale cykelrute 1 løber forbi.

Formand for Klima-, Miljø- og Teknikudvalget i Thisted Kommune Esben Oddershede udtaler følgende: ”Det bliver rigtigt godt at have et stærkt fælles fokus på at binde byerne bedre sammen med naturen. Og samtidig få tænkt naturoplevelser, bosætning og turismeerhvervet ind i en større sammenhæng.”

Skovrider i Naturstyrelsen Thy, Ditte Svendsen supplerer: ”Naturstyrelsen tilbyder rigtig mange vandremuligheder i skov og natur allerede, men vi ser gerne mulighederne udvides til også at omfatte længere rundture i Nationalparken af 1-2 dages varighed, for de der gerne vil ud på længere ture med overnatning.”

Læs helhedsplanen her


Yderligere oplysninger:
Torben Juul-Olsen
Obfuscated Email
40100881