2019 bliver guldsmedens år i Nationalpark Thy

21-01-2019

Med økonomisk støtte fra 15. Juni Fonden bliver det muligt i sommeren 2019 at gennemføre et omfattende projekt i Nationalpark Thy med at undersøge bestanden af guldsmede. Det smukke insekt betager de fleste og tilhører nogle af de ældste, nulevende dyrearter i verden. Og så udgør de en vigtig fødekilde for fugle, frøer og andre insektædere.

En guldsmed på hedelyng er et betagende syn. Foto: Jens Kristian Kjærgård

Nationalpark Thy kommer i sommeren 2019 til at gennemføre et spændende projekt om guldsmedefaunaen i Nationalpark Thy. Hovedparten af finansieringen til undersøgelsen kommer fra 15. Juni Fonden, som sammen med et mindre beløb fra Nationalpark Thy skal dække udgifterne til, at ekspert og indehaver af konsulentvirksomheden ornit.dk, Jørgen Peter Kjeldsen, står for den praktiske gennemførelse af undersøgelsen.

Naturprojektleder i Nationalpark Thy Anna Gudrun Worm fortæller:

- Vi er jublende glade for, at 15. Juni Fonden også finder projektet spændende og har valgt at støtte det økonomisk. Jeg er sikker på, at det bliver gennemført efter alle kunstens regler, når det er Jørgen, der skal føre lup og pen.

Der har været guldsmede på jorden længe før, der kom mennesker. Helt tilbage i kultiden - for 300 millioner år siden - var der guldsmede, altså før dinosaurerne for alvor havde deres storhedstid. De forhistoriske guldsmede kunne blive enorme, og de største, der er fundet, havde et vingefang på 70 cm, hvilket er omtrent samme vingefang som en due.

Udover at være en fryd for øjet er guldsmedene en vigtig del af økosystemet og udgør et stort og velsmagende måltid for en lang række insektædere som fugle og frøer. Den samlede mængde af insekter er generelt i tilbagegang, og tyske undersøgelser viser, at særligt antallet af de store insekter dykker faretruende i antal. For en fugl svarer en mundfuld guldsmed til mange tusinder myg og andre små insekter og er derfor et kærkomment måltid.

Guldsmede er betegnelsen for den overordnede gruppe, som igen deles i to undergrupper: Guldsmede og vandnymfer, og begge undergrupper indgår i projektet. Faktisk er det ikke så svært at kende forskel på de to grupper. Guldsmede er nemlig store og kraftige, og når de sidder stille, har de vingerne lige ud til siden som vingerne på et fly. De har store øjne, som sidder helt tæt. Vandnymfer er derimod mindre og mere elegante, og de folder vingerne bagud ind til kroppen, når de sidder stille. Deres øjne er placeret længere fra hinanden og er mindre i forhold til dyrets samlede størrelse. 

- Vi ved ikke ret meget om guldsmede og vandnymfer i Nationalpark Thy, da ingen tidligere har kigget systematisk på dem i nationalparken. Guldsmede og vandnymfer er ikke de nemmeste at artsbestemme, så det kræver en særlig viden og erfaring at kunne adskille de sjældne arter fra hinanden. Denne viden har Jørgen Peter Kjeldsen, fortæller projektleder Anna Gudrun Worm og tilføjer: Han har tidligere gennemsøgt bl.a. Vejlerne for deres guldsmedefauna med imponerende resultater. I Vejlerne fandt han flere nye og sjældne arter og fik lavet en meget grundig kortlægning af de resterende arter. Det er det samme arbejde, han nu vil gentage i hele Nationalpark Thy, så vi har store forventninger til undersøgelsen.

Når undersøgelsen er færdig, udarbejdes der en rapport, som vil blive offentlig tilgængelig og kan danne grundlag for yderligere forskning på området.

Der findes ca. 5.000 forskellige arter af guldsmede i verden, hvoraf omkring 40 guldsmede og 20 vandnymfer findes i Danmark. I Nationalpark Thy er der siden 1999 samlet set registret 31 arter af de to undergrupper. I 2018 blev der kun registret 13 forskellige arter i nationalparken.

Guldsmedene lever hovedparten af deres liv i vandet. Når de klækkes, lever de to til seks år i vandet som larver. Herefter kravler de op på en plante over vandet, hvor larven forvandler sig til en voksen guldsmed. De voksne guldsmede lever kun få uger, hvor de parrer sig og lægger æg, som skal sikre den næste generation. Forvandlingen fra larve til guldsmed eller vandnymfe sker på forskellige tidspunkter afhængig af arterne. Derfor skal undersøgelsen i nationalparken foretages i ti runder fra maj til oktober for at få det bedst mulige billede af hvilke arter, der findes.

Anna Gudrun Worm

Title: Naturprojektleder
Mobile: 22 25 72 43