Nyt datasystem skal hjælpe ynglefuglene i Nationalpark Thy

01-04-2019

Fra 1. april 2019 går et nyt datasystem i luften. Det skal sikre bedre beskyttelse af ynglefuglene og det øvrige dyreliv.

Tranerne er følsomme for menneskelig forstyrrelse - særligt i yngleperioden. Foto: Susanne Worm

Nationalpark Thy har ved flere lejligheder observeret, at folk ikke respekterer de tydelige afmærkninger med fuglebeskyttelsesområder. Det glæder både områderne, der er lukket fra den 1. april til den 15. juli, men desværre også de områder, der er lukket for offentlig færdsel hele året.

Områderne er oprettet af en grund, de skal nemlig beskytte de følsomme dyrearter mod forstyrrelse. Menneskelig færdsel er enormt stressende for dyrene i yngletiden. Fuglene ligger og ruger på deres æg næsten alle døgnets timer, og de spiser kun ganske lidt, hvilket betyder, at de er i virkelig dårlig kondition. Og den stress, som mennesker betyder for dem, kan være dråben, der skubber dem ud over redens kant. For eksempel forsøger tranerne kun at yngle én gang om året, og de skal ikke skræmmes væk fra reden mere end et par gange, før de opgiver årets yngleforsøg.

Mange fugle flygter allerede, når der er fare på færde flere hundrede meter væk. Derfor skal man ikke krydse grænsen til fuglebeskyttelsesområdet og tænke, at det går nok. Nogle fugle har faktisk en flugtafstand på en hel kilometer.

Et nyt datasystem skal nu rode bod på disse forstyrrelser og menneskelige tanketorsk, så respekten om de beskyttede områder genskabes. Fra i dag – den 1. april – vil man modtage en sms med teksten ”Du bevæger dig nu ind i et fuglebeskyttelsesområde, du bedes straks vende om. Med venlig hilsen Nationalpark Thy”

En venlig reminder i første omgang – men hvis du vælger at fortsætte den videre færd, tages skrappere midler i brug. Hvis telefonen fremover logges i et fuglebeskyttet område , opkræves man en bøde på 1.000kr. via telefonregningen.

I nationalparken er der stor jubel over det nye system, som er udarbejdet i et samarbejde med firmaet Dataproces fra Nibe. Det opkrævede beløb går ubeskåret til beskyttelse af sjældne dyre- og planteliv i nationalparken.

”Vi håber selvfølgelig, at beløbet bliver forsvindende lille, men pengene falder på et tørt sted” siger Anna Worm, projektleder i nationalparken.  

 Bemærk denne nyhed udgives den 1. april, hvor bl.a. reglerne for færdsel i fuglenes yngletid træder i kraft. Det skal selvfølgelig respekteres – resten af artiklens indhold må man selv vurdere validiteten af.

Hør nationalparkens naturprojektleder fortælle mere om tiltaget her

Anna Gudrun Worm

Title: Naturprojektleder
Mobile: 22 25 72 43