Nationalpark Thy slår Roskilde Festival

03-07-2019

Studerende vælger at lave frivilligt arbejde i Nationalpark Thy frem for at tage på Roskilde Festival.
På den årlige sommerlejr for studerende står den ikke på koncerter, menneskemængder og fadøl men hårdt arbejde, lejrbål og naturens ro.

De studerende kommer i løbet af ugen rundt i nationalparken for at se forskellige naturområder. I Stenbjerg Plantage fortalte Skovfoged Henrik Schjødt Kristensen fra Naturstyrelsen Thy om skovbranden, der hærgede i maj og om hvordan naturen kan have gavn af brand.

 

"Nationalpark Thy slår Roskilde Festival" - sådan siger årets deltagere på naturpleje-sommerlejr i nationalparken.

I dag, hvor Roskilde Festival rigtig går i gang med koncerter på de store scener, ja så har en gruppe studerende valgt at gribe le og ørnenæb i Nationalpark Thy i stedet for fadbamser og ørepropper ved Orange Scene.  De studerende skal bruge hele uge 27 på at lave frivillig naturpleje i stedet for at feste.

"Man skulle tro, at det ville være svært at finde nogen, der vil bruge en uge på at arbejde hårdt og gratis i naturen.
Og man skulle tro, at det vil være virkelig svært at finde unge studerende i uge 27 med Roskilde Festival som konkurrent. 
Men sommerlejren med naturpleje er mere populær end nogensinde. Pladserne var taget på 1 døgn og der har været en lang venteliste.”
Udtaler frivilligkoordinator og naturvejleder ved Nationalpark Thy Cathrine Lykke Sørensen.

Sommerlejrens 15 deltagere kommer fra hele landet fra natur-relaterede uddannelser:
De studerer alt fra Natur- og Kulturformidling, Geografi, Biologi, Landskabsarkitektur, Kemi- og Bioteknologi, Forvaltning og Naturressourcer og repræsenterer 6 forskellige uddannelsesinstitutioner lige fra University College Nordjylland til Københavns Universitet og Syddansk Universitet.

I løbet af ugen arbejder de studerende i flere af de naturtyper, som Nationalpark Thy indeholder. De rydder birk og pil for at bevare en åben eng med sjældne orkideer, reetablerer en tilgroet mose, fjerner den invasive bjergfyr for at bevare den lysåbne klithedenatur og de laver høslæt, hvor man med le slår græs for at give bedre levevilkår for blomster og urter til insekter.

Der er nu også tid til andet end arbejde. De studerende har været på rundvisning i nationalparken for at lære om den bevaringsværdige klithedenatur og de har set det skovområde, der brændte i Stenbjerg Plantage i maj. Senere på ugen skal de se et naturgenopretnings-projekt, hvor Natyrstyrelsen Thy har lukket grøfter for at genetablere den naturlige vandstand til gavn for klithedens sjældne planter og dyr. 

Sommerlejren arrangeres som et samarbejde mellem Nationalpark Thy, Naturstyrelsen Thy og Thisted Kommune.

 

De studerende rydder birk og pil ved Søbakkerne ved Nors Sø. Her gror sjældne orkideer, som er tilpasset den lysåbne natur og derfor ikke kan klare sig, hvis birken spreder sig.

De studerende rydder birk og pil ved Søbakkerne ved Nors Sø. Her gror sjældne orkideer, som er tilpasset den lysåbne natur og derfor ikke kan klare sig, hvis birk og pil spreder sig.