Dagstur for Nationalpark Thys frivillige 2019

11-10-2019

55 gæve frivillige i Nationalpark Thy var onsdag den 18. september af sted på den årlige dagstur, hvor nationalparken siger tak for de frivilliges store indsats i årets løb. Det var en lærerig og ikke mindst MEGET hyggelig dag med besøg i Lille Vildmose og Besøgscenter Østerild.

Gåtur på højmosen i Lille Vildmose

Hver år inviterer Nationalpark Thy de tilknyttede frivillige med på en dagstur. Først og fremmest er dagens formål at sige de frivillige tak for deres store arbejde med en dag fyldt af forhåbentlig gode oplevelser. Derudover er det en lejlighed til socialt samvær på tværs af de mange frivilligaktiviteter. Og sidst men ikke mindst skulle dagen også gerne fungere som en inspirationstur, der giver ny viden om områder med relation til natur og/eller kultur, formidling, værtsskab og frivillighed og altså dermed områder, der alle har forbindelse til forskellige dele af de frivilliges aktiviteter ’hjemme’ i Nationalpark Thy.

 

Dagsturens destinationer

Turens første stop var i år Lille Vildmosecentret, hvorfra centrets formidlingsleder, Jakob Konnerup, tog os med på en tur rundt i Lille Vildmose. Selv om vi hverken fik øje på områdets elge eller krondyr, var det en spændende og lærerig tur rundt i mosen, hvor vi blev mindet om, at selv om de store dyr hurtigt kan løbe med al opmærksomheden, er det højmosen, der er det sjældne! I Lille Vildmose arbejdes der på store naturgenopretningsprojekter, hvor fokus er på at skabe masser af vand. Dette gøres ved at lukke grøfter og dræn, hvormed vandforholdene gøres mere naturlige. I en tid, hvor mennesker i området forsøgte at skabe jorde, der dels kunne bruges til landbrug og dels til at grave tørv, havde grøfter og dræn til formål at føre vandet væk fra moseområderne. Denne afvanding af mosens søer har betydet, at højmosen i høj grad er forsvundet, men når vandet vender tilbage vil de små mosplanter, der er helt særlige for højmoser, med tiden blive genskabt. Birk og pil udgør en trussel for genoprettelsen af højmosen, og derfor ser man gerne, at elgene og krondyrene får has på dem; bekymrede tilhørere blev i den forbindelse beroliget med informationen om, at højmosen i den grad også binder CO2 (læs evt. om vandets betydning for klimaet under afsnittet af samme navn i artiklen om Nationalpark Thy her). Efter turen fortalte både en frivillig på centret og centrets direktør, Bo Gregersen, om centrets drift og involvering af frivillige i stedets udvikling.

 

Besøgscenter Østerild ligger i forbindelse med det nationale Testcenter for store vindmøller i Østerild. Her blev vi mødt af Ernst Breum, som bød indenfor i besøgscentret, fortalte om testcentrets historie og funktion og tog os med ud forbi de store vindmøller. Fra bussen blev der også anledning til at se et par havørne og nogle krondyr.

 

De mange aktiviteter er de frivilliges fortjeneste

Nationalparkens frivillige fortjener i den grad både stor tak og ros! Enormt mange aktiviteter rundt omkring i nationalparken bæres af frivillige og kan dermed kun lade sig gøre, fordi thyboere – eller andre med en tilknytning til området – engagerer sig i arbejdet relateret til nationalparken. De frivillige tager pænt imod besøgende rundt omkring i nationalparken, tager folk med på gå-/cykelture, formidler om natur og kulturhistorie, holder øje med sjældne planters forekomst, tager vare på stierne og er i det hele taget med til at sørge for, at en større andel af gæsterne i nationalparken får mulighed for at gå hjem med oplevelser og historier i rygsækken, som de ikke ville have stødt på, var det ikke for de frivillige.

 

Kunne du være nysgerrig på, hvad det vil sige, at være med som frivillig? Kontakt frivilligkoordinator Charlotte Katholm på Obfuscated Email / 20 91 62 04 og/eller hold øje med nyhederne på hjemmesiden her, hvor vi vil informere om informationsmøder for interesserede frivillige i begyndelsen af det nye år.