Nationalpark Thy søger biolog eller lign.

17-01-2019

Kunne du tænke dig at arbejde med naturen i Danmarks største vildmark?

Nationalpark Thy søger en biolog eller lign. til et attraktivt job i Danmarks største vildmark.

Naturen i Nationalpark Thy er skabt af havet, vinden, sandet og saltet. Her i det nordvestligste Danmark findes et enestående og vildt naturområde, som vi i fællesskab skal værne om og udvikle. Nationalpark Thy strækker sig over 55 km langs kysten af Thy og rummer et særpræget klitlandskab og nogle af Danmarks reneste søer. Vores arbejde i nationalparksekretariatet tager udgangspunkt i Nationalparkplan 2016-22.  
 
I Nationalpark Thy er der ca. 6.000 ha i privat eje. Projekter på disse arealer varetages af nationalparkens sekretariat evt. i samarbejde med Thisted Kommune. De resterende ca. 18.000 ha ejes af staten. Projekter på disse arealer gennemføres typisk af Naturstyrelsen, og nationalparkfonden aftaler særlige nationalparkprojekter med den lokale enhed.  
Som biolog i Nationalpark Thy skal du:  
  • Planlægge og igangsætte projekter med registrering og naturovervågning i Nationalpark Thy både selv og i samarbejde med andre (studerende, forskere, rådgivere, foreninger og borgere)  
  • Planlægge, igangsætte og gennemføre naturprojekter i nationalparken i et tæt samarbejde med bl.a. lodsejere, myndigheder og rådgivere (især genskabelse af naturlig hydrologi og bedre sammenhæng i klitnaturen)
  • Bidrage med viden om naturen til kolleger og samarbejdspartnere  
  • Indgå i løsningen af andre af nationalparkens opgaver i relation til planlægning, udvikling, forskning, undervisning, informationsvirksomhed, samt øvrige sekretariatsopgaver

Læs hele jobopslaget og ansøg her