Årsberetning 2018 for Nationalparkfond Thy

15-04-2019

Hvert år skriver nationalparkfonden en årsberetning om årets projekter og resultater. Årsberetningen for 2018 er nu tilgængelig.

Så er årsberetningen 2018 for Nationalparkfond Thy på gaden.

Onsdag den 22. august 2008 klippede den daværende miljøminister Troels Lund Poulsen snoren til Nationalpark Thy og erklærede, at Danmarks første nationalpark var en realitet. I 2018 kunne Nationalpark Thy dermed fejre 10 års jubilæum. Der er sket meget i de 10 år, hvilket kan læses i Nationalparkfond Thys årsberetninger. Nu er årsberetningen for 2018 også på gaden: 
ÅRSBERETNING 2018 FOR NATIONALPARKFOND THY

I årsberetningen kan man læse om de mange aktiviteter opdelt efter indsatsområderne i Nationalparkplanen 2016-2022.

Mange naturindsatser i nationalparken

I Nationalpark Thy arbejdes der hele tiden på at lære mere om naturen omkring os, og hvordan vi bedst passer på den i dag og i fremtiden. En række undersøgelser er blevet lavet – bl.a. en undersøgelse af nationalparkens laver som viste, at der gror 365 forskellige arter af laver, hvilket er en tredjedel af alle danske arter.

Gennem forundersøgelser og konkrete tiltag arbejder nationalparken for at styrke sammenhængen i klitnaturen og genskabe mere naturlige vandforhold. En ny dyreart fandt selv vej til Nationalpark Thy nemlig bæveren, som netop er god til at genskabe mere naturlige vandforhold. Den Danske Naturfond støttede i 2018 et projekt med at omdanne græsareal til klithede til gavn for den sårbare ensian-blåfugl.

Nationalparkens natur-tiltag sker altid i tæt samarbejde med lodsejerne og i 2018 blev projektet ’Min natur’ iværksat, hvor der tilbydes individuel rådgivning om naturpleje på lodsejerens egen jord.

Stort fokus på formidling og besøgssteder

Formidling indgår i et af Nationalpark Thys 6 formål. I 2018 udkom en ny helhedsplan for formidling i Nationalpark Thy, så der skabes sammenhæng i formidlingen af parkens mange attraktioner.

Mange af nationalparkens aktiviteter sker stadig i tæt samarbejde mellem nationalparkens nu ni ansatte og mere end 100 frivillige. De frivillige har deres egen forening Nationalpark Thy – Venner (daværende Støtteforeningen Nationalpark Thy), som i 2018 fik ny formand, Mads Agerholm.

I 2018 var der tilsagn om betydelige økonomiske bidrag fra fonde m.v. til det kommende Nationalparkcenter Thy m.v., som har betydet, at jagten på en totalrådgiver kunne gå ind.

Det idylliske Stenbjerg Landingsplads, som ligger i hjertet af Nationalpark Thy, blev i en national konkurrence udnævnt til et af Danmarks mest unikke steder i naturen.

Første spadestik af restaureringen af Lodbjerg Fyr blev foretaget, der blev holdt rejsegilde og ansat en fyrmoster til at varetage stedet og dets kommende frivillige.
Efter restaureringen åbner Lodbjerg Fyr dørene op for en ny formidlingsudstilling og kaffestue lørdag d. 25. maj 2019 kl. 16:00.

God fornøjelse med læsningen af årsrapporten!

ÅRSBERETNING 2018 FOR NATIONALPARKFOND THY

Tidligere årsberetninger, strategier, rapporter mm.

KONTAKT:

Else Østergaard Andersen

Title: Leder af Nationalparkfond Thy
Phone: 72 54 15 01
Mobile: 22 22 16 66