Yderst sjælden plante fundet i Nationalpark Thy

13-07-2018

Grenet star, der er utrolig sjælden og kun findes ganske få steder i Danmark, er nu genfundet i Nationalpark Thy efter mere end et halvt århundredes fravær!

Ifølge Atlas Flora Danica har arten kun to kendte voksesteder i Danmark, begge på Sjælland - men nu ved vi, at den også er i Nationalpark Thy

I forbindelse med forskningsundersøgelser lige nord for Lodbjerg Fyr, blev planten Grenet star (Carex chordorrhiza) for ganske nylig fundet. 
  -  I mit arbejde med at rode klitlavningerne igennem, fandt jeg arten grenet star. Den er aldrig tidligere fundet i området, så det er lidt af et super fund!
fortæller Nikolaj Voldum Ahlburg, specialestuderende ved Århus Universitet, der var den heldige finder af planten.
Planten er blevet verificeret af Peter Wind og Anders Barfod fra Århus Universitet.

Trods flere eftersøgninger er grenet star ikke set i Nationalpark Thy siden i 1961, hvor den blev fundet i Hanstholm Vildtreservat.

Og hvorfor er det så vigtigt, tænker nogen måske? Det korte svar er: bare fordi!
Projektleder i Nationalpark Thy, Anna Gudrun Worm, udtaler:
  -  Grenet star er skøn med sin særprægede, trekantede stængel, men planten har som sådan ingen speciel nytteværdi. Den har ingen smuk blomst og redder ingen truede dyrearter; den er bare sej, fordi den er! I den her verden, hvor så mange arter uddør, er det fantastisk og bemærkelsesværdigt med sådan en naturmæssig succeshistorie.

Ifølge Atlas Flora Danica har arten kun to kendte voksesteder i Danmark, begge på Sjælland. Den har tidligere vokset flere steder i Jylland, men det sidste kendte voksested var i Skjern Å Enge. Her blev den sidst set i 1976, men den forsvandt i forbindelse med at Skjern å blev udrettet. 

Mange star-arter er sjældne og truede, da deres voksester er blevet drænet og indvundet til landbrugsarealer eller er groet til i træer.
I Nationalpark Thy arbejder vi for at genoprette de våde klitlavninger, der netop er hjemsted for mange truede arter.

 

Grenet star
(Carex chordorrhiza) 

Grenet star er en undselig lille plante på 10-30 cm, der blomstrer i juni til juli.

Star-slægten (Carex) rummer omtrent 55 arter, der typisk vokser på våde, nærringsfattige områder.
Fælles for star-slægten er, at de er flerårige med stængler uden knæ og kan kendes på deres trekantede stængel.

Anna Worm

Title: Projektleder for natur
Area: Nationalpark Thy
Phone: 22 25 72 43

Nikolaj Voldum Ahlburg

Title: Specialestuderende
Area: Århus Universitet
Phone: 51 89 15 89