Sjælden sommerfugl får bedre levevilkår i Nationalpark Thy

02-07-2018

Med knap 500.000 kr. støtter Den Danske Naturfond et spændende naturprojekt, hvor et græsareal omdannes til klithede til gavn for den sårbare sommerfugl, ensianblåfuglen. Projektet er et samarbejde mellem Biologisk Forening for Nordvestjylland, lodsejer Karsten Hansen og Nationalparkfond Thy.

Ensianblåfuglen er en sjælden sommerfugl med en usædvanlig livscyklus, hvor den er afhængig af både den sjældne blomst, klokkeensian og myrer. På billedet henter den nektar på klokkelyng. Foto: Ib Nord Nielsen

I løbet af de sidste 100 år har ensianblåfuglen været i kraftig tilbagegang i Danmark. Nationalpark Thy huser nogle af landets vigtigste levesteder for den sjældne sommerfugl, og anerkendte forskere på området mener, at der i Thy findes op mod en femtedel af hele Danmarks bestand af ensianblåfuglen.

I dag ved vi, at ensianblåfuglen findes spredt i fem adskilte bestande i Nationalpark Thy. Når sommerfuglens krav til levested er så specifik, er arten også sårbar, og det er derfor vigtigt først at sikre og forbedre levestederne og dernæst at arbejde for at skabe forbindelse mellem sommerfuglebestandene.

-Derfor er det glædeligt, at Den Danske Naturfond har valgt at støtte vores projekt, fortæller formanden for Biologisk Forening for Nordvestjylland, Poul Nystrup og fortsætter: Projektet går ud på, at vi udvider det mindste af ensianblåfuglens levesteder i nationalparken ved at omdanne en tilstødende græsmark til en mosaik af fugtig og tør klithede.  

Med projektet udvides det potentielle levested for ensianblåfuglen med ca. 40 %. På det nye klithedeområde vil med tiden vokse klokkeensian, og den røde stikmyre vil bosætte sig, og således er de vigtige medspillere for ensianblåfuglens livscyklus på plads.

En positiv sidegevinst for natur og biodiversitet
Samtidig med, at projektet vil gøre en forskel for ensianblåfuglens overlevelse, giver det også viden om, hvordan den internationalt prioriterede og anerkendte klithedenatur i Nationalpark Thy genskabes.

Lodsejer Karsten Hansen fortæller:

-Da jeg først opdagede, at jeg på min jord havde sjældne planter og dyr som klokkeensian og ensianblåfuglen har jeg med liv og sjæl passet på dem. Det er efter min mening en utrolig betydningsfuld ting at bidrage til biodiversitet og naturgenoprettelse, så jeg er rigtig glad for samarbejdet med Biologisk Forening Nordvestjylland og nationalparken.

Naturprojekter af denne type tager lang tid, og klithedenaturen forventes først rigtig genskabt i løbet af en årrække.

Oplev Karsten Hansens naturperle

Lørdag den 18. august 2018 kan man selv opleve lodsejer Karsten Hansens naturperle i kanten af Stenbjerg Plantage i selskab med Biologisk Forening for Nordvestjylland og Nationalpark Thy. Læs mere om dagen her.

 Se mere om ensianblåfuglen i Nationalpark TV-udsendelsen her.

Vi har forsøgt at vise en video her, men videoen kan ikke afspilles fordi, du ikke har tilladt marketing cookies.

Tryk her for at gennemgå dine tilladelser.

Ensianblåfuglens livscyklus

Ensianblåfuglen har en usædvanlig livscyklus, som gør den til en fascinerende - men også udsat sommerfugleart. Som larve spiser den frø og frugtvæv af planten klokkeensian, hvorefter den adopteres af røde stikmyrer. Myrerne opfostrer sommerfuglelarven ligesom deres egne myrelarver, indtil sommerfuglelarven forpupper sig.

Ensianblåfuglen er det man kalder en social parasit, hvilket vil sige, at den udnytter myrernes sociale struktur. Arbejdermyrerne snydes til at fodre den vha. kemiske duftstoffer, som får myrerne til at tro, at larven er en af deres eget afkom.

Læs mere her.

Signe Kappel Jørgensen

Title: Projektleder
Mobile: 22 22 16 65

Sophie Christensen

Title: Presseansvarlig
Mobile: 22 19 05 04