Nye donationer til nationalparkcenter

15-09-2018

Onsdag modtag nationalparken en glædelig nyhed om, at indsamlingen til Nationalparkcenter Thy nu er 1 mio. kroner tættere på at nå målet på 31 mio. kroner. Støtteforeningen for Nationalpark Thy har desuden modtaget 110.000 kroner til deres indsamling.

Nr. Vorupør er en vigtig kystby i Thy og samler både turister og lokale. Nationalparkcentret skal virke som samlingspunkt for naturelskere. Foto: Mette Johnsen

Oticon Fonden bidrager med 1 million kroner
Et nationalparkcenter har været på ønskelisten siden nationalparkens udnævnelse for 10 år siden. Selv for naturelskere kan et besøg i nationalparkens vilde natur nemlig virke svær og ufremkommelig. Centret skal derfor fortælle folk om naturoplevelser i området og hjælpe dem godt på vej.

Siden beslutningen om centrets placering i Nr. Vorupør, er der arbejdet målrettet på at samle penge ind til opførelsen af centeret, som med sin centrale placering skal bygges ind i den eksisterende klit. Projektet lyder samlet på 31 mio. kroner, og med den glædelige nyhed fra Oticon Fonden mangler der altså nu kun 2 mio. kroner for at nå målet.

Der er allerede en god dialog med en række andre fonde, som man håber, vil støtte byggeriet. Og trods de manglende 2 millioner er en arkitektkonkurrence lige på trapperne, da man nu tror på at komme i mål med den resterende finansiering.

Naturen lige i hovedet – Mejerigaarden A/S donerer 100.000 kroner
Støtteforeningen for Nationalpark Thy har med kampagnen ’Naturen lige i hovedet’ taget aktiv del i tilblivelsen af centret og har sørget for en lokal indsamling hos private og erhvervsdrivende. Støtteforeningen tror på, at centret vil være med til at samle thyboerne om naturen på tværs af alder og interesser.

Målet for foreningen er at indsamle 1,5 millioner kroner, og de har netop modtaget en bevilling på 100.000 kroner fra den lokale virksomhed Mejerigaarden A/S, der med Sparekassen Thys bidrag bliver til 110.000 kroner. Derfor er forening i øjeblikket kun 160.000 kroner fra at nå indsamlingsmålet.

Hvis man gerne vil bidrage til støtteforeningens indsamling, kan man gøre det her. Sparekassen Thy fordobler alle bidrag under 10.000 kr., og samlet vil sparekassen bidrage med op til 500.000 kr.

Nationalparkcentret er eksternt støttet af A.P. Møller Fonden (8 mill. kr.), Realdania (3,5 mill. kr.), Nordea-fonden (3 mill. kr.), Oticon Fonden (1 mill. kr.) samt Støtteforeningen for Nationalpark Thy. Thisted Kommune har støttet projektet med et økonomisk bidrag samt ved at stille byggegrund og p-pladser til rådighed i Nr. Vorupør.

Se her en udsendelse fra Nationalpark TV om det kommende center

Fakta om Nationalpark Thy
Nationalpark Thy er Danmarks største vildmark. Her slår bølgerne fra Vesterhavet ind mod strandene, hvorfra vinden fører sandkorn og saltsprøjt op i de høje klitter. Bag dem åbner landskabet sig med vidtstrakte klitheder og hundredvis af søer med klart vand. Kun afbrudt af plantager, der vidner om en forhistorie, hvor man kæmpede mod naturen for at overleve. 

Nationalpark Thy blev udnævnt til Danmarks første nationalpark i 2008 pga. den nordatlantiske klithede, som er noget af Danmarks mest oprindelige, vilde natur. Området er på 244 km2med en kyststrækning på ca. 55 km fra Agger Tange i syd til Hanstholm i nord. Der bor under 200 mennesker i det store naturområde.

Nationalpark Thy arbejder efter formålene angivet i Bekendtgørelse om Nationalpark Thy konkret udmøntet i 6-årige nationalparkplaner 

Sophie Christensen

Title: Presseansvarlig
Mobile: 22 19 05 04